R4D (Resilience For Dairy, Veerkracht voor de Melkveehouderij) is een Europees project dat focust op de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de melkveehouderij. Het project, gefinancierd door Horizon 2020, ging van start in januari 2021. De komende drie jaar zullen de Vlaamse partners Inagro en Innovatiesteunpunt met 16 andere organisaties uit 15 Europese landen samenwerken om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten.

Inagro bouwt mee aan veerkracht in de melkveehouderij via R4D

R4D is het vervolgproject van EuroDairy en wil de uitwisseling tussen melkveehouders, onderzoekers en relevante actoren uit de zuivelsector verbeteren om zo, via kruisbestuiving, betere oplossingen te creëren. De komende drie jaar richt R4D zich op drie kennisgebieden om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten:

  1. economische en sociale veerkracht
  2. technische efficiëntie
  3. milieu, dierenwelzijn en maatschappelijk aanvaarde productiesystemen.


De partners van het project willen de bedrijfs- en operationele strategieën van melkveebedrijven verbeteren en positieve interacties tussen landbouwers en de samenleving stimuleren. Ze zijn op zoek naar de meest effectieve en innovatieve technieken voor de verbetering van het dierenwelzijn, de vergroting van de biodiversiteit, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de verkleining van de ecologische voetafdruk van de melkveehouderij.

Inagro zal samen met het Innovatiesteunpunt de goede praktijken testen op melkveebedrijven. We gaan na welke technieken doeltreffend en haalbaar zijn. Vervolgens vertalen we onze bevindingen in infofiches, opleidingen en audiovisueel materiaal om de goede praktijkvoorbeelden beter bekend te maken.

Om de veerkracht en robuustheid van melkveebedrijven te vergroten, zal R4D verschillende stappen zetten. De projectpartners uit België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noord-Ierland, Polen, Slovenië en Spanje zullen samenwerken om verschillende technieken en methodieken uit te proberen en een aantal oplossingen te ontwikkelen, gaande van op maat gemaakte oplossingen voor verschillende boerderijen tot trainingssessies en online opleidingen.

In de eerste fase van het project zal een netwerk van zuivelorganisaties en veerkrachtige pilootboerderijen in Europa opgericht worden. Zij zullen samen de nationale AKIS (agriculture knowledge and innovation system, landbouwkennis- en innovatiesysteem) in melkveehouderij vormen. Deze multi-actorbenadering laat toe om de meest urgente behoeften van de melkveehouders naar boven te brengen. Het zal ook resulteren in een beter begrip en verhoogde kennisuitwisseling, resulterend in het vinden en verspreiden van de meest geschikte en effectieve innovatieve praktijken die de zuivelsector vooruit zullen helpen.


Voor meer info over het project kan je contact opnemen met

Innovatiesteunpunt
katrien.weckx@innovatiesteunpunt.be
patrick.meulemeester@innovatiesteunpunt.be

Inagro
isabelle.vuylsteke@inagro.be
sandra.debevere@inagro.be

 

R4Dlogo.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij