In de afgelopen zomers hadden we te kampen met extreem hoge temperaturen. Gevreesd wordt dat dat zich nog zal herhalen in de toekomst. Varkens ondervinden zware problemen van hittestress, met enorme schade en productieverliezen tot gevolg. ILVO en UGent startten recent met een onderzoeksproject rond hittestress, “COOLPIGS”. Daarvoor zoeken ze bedrijven die willen meewerken. Inagro is geen partner. Omdat we hittestress een bijzonder belangrijk probleem vinden, helpen we ILVO en UGent op weg via deze oproep.

Coolpigs, een project rond hittestress bij varkens, zoekt bedrijven voor deelname

Hittestress bij varkens

Varkens kunnen moeilijk hitte verdragen. Het leidt tot verhoogde sterfte, verminderde groeiprestaties, meer verwerpingen, meer terugkomers, verminderde productieresultaten,…  Niet alleen in de stal, maar ook tijdens het transport treden er problemen op met dierwelzijn en diergezondheid. De vraag vanuit de sector naar managementstrategieën en naar staltechnische aanpassingen om ermee om te gaan, neemt toe.Het project COOLPIGS

Foto_blog_coolpigs_042021.jpgUGent (Faculteit Diergeneeskunde, Eenheid Varkensgezondheidszorg) en ILVO startten daarom met een onderzoeksproject rond hittestress bij varkens. Het doel is om een concreet hitteplan op te stellen voor de Vlaamse varkenshouderij. Dat moet effectieve, praktische en economisch haalbare maatregelen aanreiken die toepasbaar zijn zowel in de stal als tijdens het transport. Daarnaast willen de onderzoekers ook de praktische kennis van zichtbare en minder zichtbare impact van hittestress verhogen.Wil jij optreden als testbedrijf?

De onderzoekers zijn op zoek naar twee types testbedrijven:

  • bedrijven die al ervaring hebben met klimaattechnische maatregelen tegen hittestress (bv. vernevelingsinstallatie)
  • bedrijven die nog geen specifieke maatregelen hebben toegepast, maar die wel bereid zijn om een maatregel uit te testen op hun bedrijf

Bij deelname aan het project zal het stalklimaat via loggers opgevolgd worden.


Overweeg je de installatie van bepaalde technieken of managementmaatregelen, of heb je er al ervaring mee? Neem dan zeker contact op met ons of met onderzoeker Alice van ILVO:

We horen graag welke vragen jullie hebben!

 

 

Dit project wordt gefinancierd door VLAIO en door diverse stakeholders uit de sector.


VLAIO.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij