De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werden. Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur en wil je helpen om de bewaring van kuilmaïs te verbeteren? Vul dan onze enquête in. 

 
Enquête over hittestress bij maïskuilen

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werden. We zagen opgekrulde bladeren, slecht gevulde of zelfs geen kolven, kleine planten, verbrande maïs, een te snelle afrijping enerzijds en geen afrijping anderzijds, maar ook grote verschillen tussen percelen en zelfs binnen dezelfde percelen.  

Verstoorde groei en afrijping gaven ook aanleiding tot vroegere oogst dan normaal, en dat vaak bij zomerse temperaturen. Dat alles maakt dat er de laatste jaren een slechte vertrekbasis was voor een goede bewaring. In de praktijk geeft dat aanleiding tot meer problemen met broei, wat te allen tijde vermeden moet worden vanwege het verlies aan voedingsstoffen en voeropname. 

Hoe omgaan met veranderende omstandigheden? 

Met het demonstratieproject ‘Hittestress bij maïskuilen’ bekijken LCV, Hooibeekhoeve, Inagro en Proefhoeve Bottelare (HoGent en UGent) hoe er met de veranderende omstandigheden omgegaan moet worden zodat we toch een goede kuilbewaring bekomen en kwalitatieve kuilmaïs aan het voederhek krijgen. 

Daarvoor vragen we ook jouw medewerking. De projectpartners willen je enkele vragen stellen gaande van zaai over oogst tot kuilmanagement van silomaïs. De resultaten nemen we mee als leidraad bij de uitvoering van de projectacties. Ze vormen ook een inspiratiebron om kritisch na te denken over de manier van werken rond het inkuilen en bewaren van maïs. Deze informatie zal, samen met de andere projectresultaten, Vlaamse landbouwers helpen om in de toekomst de kwaliteit van de maïskuilen te verbeteren.  

De links naar... 

We behandelen de gegevens steeds vertrouwelijk! 

Maïskuil opvolgen op jouw bedrijf? 

In het project is er ook ruimte voorzien om maïskuilen op praktijkbedrijven op te volgen. Wil je die waardevolle informatie graag inwinnen voor jouw bedrijf, dan kan je je daarvoor aanmelden op het einde van de enquête of via lcv@provincieantwerpen.be.  

Alvast bedankt voor je medewerking! 


 

logo_demonstratieproject-hittestressmais.jpg


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Melkveehouderij | Vleesveehouderij