Om kwaliteitsvolle digestaatproducten te bekomen en ze duurzaam te gebruiken, publiceerden enkele kennisinstellingen gezamenlijk twee folders: een voor landbouwers en een voor uitbaters van vergisters. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan zeker verder!

Twee praktische folders over duurzaam gebruik van digestaat

Kwaliteitsvolle digestaatproducten zijn duurzame organische meststoffen die landbouwers nuttig kunnen gebruiken. Door verschillende regels die de kwaliteit van digestaat reglementeren en opvolgen, behoort Vlaanderen daarin tot de top van Europa. De normwaarden voor verontreiniging zijn strikt vastgelegd en zijn gebaseerd op een dynamisch model waarbij langdurige toepassing wordt gesimuleerd. Het risico om de bodem te verontreinigen met digestaat is daardoor uiterst klein, op voorwaarde dat de samenstelling voldoet aan de normwaarden.

Om kwaliteitsvolle digestaatproducten te bekomen en ze duurzaam te gebruiken, publiceren enkele kennisinstellingen twee folders: een voor landbouwers en een voor uitbaters van vergisters. We stelden ook een achtergronddocument op dat de 'code goede praktijk' samenvat en als leidraad fungeert. De documenten zijn het resultaat van een samenwerking tussen VCM, Vlaco, Febiga, Ilvo, Inagro, Universiteit Gent en Biogas-E.

 

Drie sleutelpunten

In het achtergronddocument is aandacht voor drie sleutelpunten, die in de folders vertaald worden naar concrete aandachtspunten voor enerzijds landbouwers en anderzijds uitbaters van vergisters. Het betreft volgende sleutelpunten:

  • Kwaliteit van digestaat

Traceerbaarheid speelt een cruciale rol in kwaliteitsopvolging, en dus in duurzame afzet. De verschillende regels die van toepassing zijn, worden dan ook opgelijst.

  • Variabiliteit van digestaat

‘Digestaat’ staat voor een veelheid aan producten: ruw digestaat, dunne en dikke fractie van digestaat, gedroogd digestaat, effluent van de dunne fractie van digestaat en mineralenconcentraten uit digestaat. Variabiliteit in samenstelling van die digestaatproducten kan optreden tussen vergistingsinstallaties, door verschillen in bedrijfsvoering, alsook binnen een bepaalde installatie, door bijvoorbeeld een wijziging in inputstromen. Tips worden gegeven om variabiliteit te beperken en in het kader van representatieve staalname.
 

  • Gebruik van digestaat in de landbouw

Het concept ‘meten is weten’, waarbij aanbieders van digestaatproducten correcte en duidelijke informatie aanleveren aan afnemers, is essentieel om een doordachte keuze te maken in het duurzame gebruik van digestaatproducten. Verder wordt bij oordeelkundig bemesten verwezen naar het belang van het principe van de 4 J’s: juiste mestsoort, juiste tijdstip van toediening, juiste dosis, juiste bemestingstechniek. Enkele praktijkvoorbeelden geven meer inzicht in de toepassing ervan.


Bekijk het resultaat
 
Nutricycle Vlaanderen - het Vlaamse Nutriëntenplatform - ging hiermee aan de slag om dit alles in een brochure te gieten.
 


Bron: Biogas-E
 
Deze documenten kwamen tot stand dankzij het Horizon 2020-project Nutri2Cycle, het Horizon 2020 Thematisch Netwerk Nutriman, het Vlaio LA-traject Pocket Power, het Interreg NWE-project ReNu2Farm, het Interreg Vl-NL-project Nitroman en met ondersteuning van Nutricycle Vlaanderen. Nutri2Cycle en Nutriman worden gefinancierd met steun van het Europees Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatie programma resp. onder overeenkomst Nr. 773682 en 818470.

 


logonutri2cycle.pnglogonutriman.pngeu.jpg  
nitromanR2F.PNG
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Energie En Groene Grondstoffen