Begin 2017 lanceerden Inagro, REO Veiling en Universiteit Gent de leerstoel Agrotopia met als doel de duurzame glastuinbouw en professionele stadstuinbouw te ondersteunen. De eerste vier jaar zette de leerstoel voornamelijk in op onderzoek en projecten rond meervoudig ruimtegebruik, het gebruik van ledbelichting, biologische ziektebestrijding en het verkennen van alternatieven voor chemische meststoffen. De Agrotopia-leerstoel blijft ook de komende twee jaar the place to be voor innovatieve ideeën en technologie in glastuinbouw en professionele stadstuinbouw.

Agrotopia-leerstoel bouwt verder aan innovaties voor toekomstgerichte professionele stads- en glastuinbouw

Het meest recent opgestarte onderzoeksproject gaat onder leiding van Prof. Patrick De Clercq na wat de invloed is van ledbelichting op de ontwikkeling, de reproductie en het gedrag van enkele belangrijke plagen in beschermde teelten en hun belangrijkste natuurlijke vijanden. In teelten onder glas en verticale teeltsystemen wordt ledbelichting in toenemende mate toegepast, respectievelijk als supplementaire belichting (vooral tijdens de wintermaanden) of voor de volledige belichting van een gewas.

De belichting in een teeltsysteem beïnvloedt niet alleen het gewas, maar ook de andere organismen in het gewasecosysteem. Dat kunnen insecten en mijten zijn die in het gewas optreden als plagen, maar ook nuttigen die spontaan voorkomen in het gewas of er zijn uitgezet voor biologische plaagbestrijding of bestuiving. In dit verkennend project wordt voor vruchtgroenten gekeken naar bonenspintmijt (Tetranychus urticae) en de roofmijt (Phytoseiulus persimilis). Bij bladgroenten ligt de focus op groene perzikluis (Myzus persicae) en de gaasvlieg (Chrysoperla carnea).  

leerstoelverlenging2021afbeelding1.jpg  


Opstelling in het labo (bron: Patrick Declercq)

 

T_urticae_female_egg.PNG
Bonenspintmijt (bron: Jan van arkel)

De Agrotopia-leerstoel zet verder in op innovatieve ideeën en technologie voor glastuinbouw en professionele stadstuinbouw

De identificatie en optimalisatie van succesfactoren voor de productiesystemen van de toekomst vormt één van de prioriteiten in het leerstoelonderzoek. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van innovatieve tools, zoals sensoren die toelaten om in, op en rond de plant te meten en een virtuele omgeving waarin serre en plantontwikkeling vormgegeven kunnen worden.  

leerstoelverlenging2021afbeelding2.jpg  

(Bron: Kathy Steppe)

Het nieuwe project Crosstalk onder leiding van Prof. Kathy Steppe draagt daartoe bij en heeft als doel kennis uit te bouwen over meerlagenteelt, zowel in plantenfabrieken als in serres. Het projec twil ook een antwoord bieden op de vraag hoe we licht, temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en hun ruimtelijke verdeling optimaal kunnen gebruiken om groenten van hoge kwaliteit te telen op een beperkte oppervlakte. "Met de start van dit uitgebreide FWO-project en de Agrotopia-dakserre als proeftuin beschikt de leerstoel over twee belangrijke tools om een aantal essentiële vragen met betrekking tot de haalbaarheid van hoogtechnologische professionele stadstuinbouw in Vlaanderen te beantwoorden", stelt Prof. Jan Pieters, promotor van de leerstoel.

Agrotopia vormt een unieke proeflocatie voor onderzoek, demonstratie en communicatie in de leerstoel

‘‘De leerstoel is een ideale omgeving om academische kennis, praktijkonderzoek en sector in synergie bij elkaar te brengen", geeft Mia Demeulemeester aan. Vanaf volgend academiejaar vormt de dakserre Agrotopia van Inagro een unieke onderzoekslocatie waar innovatieve leerstoelideeën aan de praktijk getoetst worden. We houden jullie verder op de hoogte over onderzoeksresultaten uit de leerstoel via de Inagro-nieuwsbrief.

 

Meer info

Met vragen kan je terecht bij Ine Pertry via ine.pertry@inagro.be.

 

 

De Agrotopia leerstoel werd opgericht aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent en wordt bewerkstelligd met de steun van REO Veiling en Inagro.

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten