Een optimaal stalklimaat is erg belangrijk op het varkensbedrijf. De kwaliteit van het stalklimaat heeft immers een rechtstreekse invloed op de gezondheid en de prestaties van de varkens. Via het Vlaamse demonstratieproject “Monitoren en optimaliseren van het stalklimaat in varkensstallen” verzamelde DGZ samen met Inagro, UGent en ILVO heel wat informatie. Zo leer jij hoe je het stalklimaat kan monitoren en beheersen. Lees snel waar je alle informatie kan terugvinden!

Zorg voor een optimaal stalklimaat in je varkensstal dankzij deze handige brochure en filmpjes

Tips en adviezen in een handige brochure

Verschillende gezondheidsproblemen bij varkens zijn vaak te wijten aan een gebrekkige klimaatbeheersing. Daardoor kunnen ademhalingsaandoeningen, oor- en staartbijtproblemen en meer hokbevuiling ontstaan, wat resulteert in mindere prestaties en verhoogde uitval. Een slecht geregeld stalklimaat brengt vaak ook hogere energiekosten met zich mee.

Een slecht stalklimaat kan zich uiten in onder andere afwijkende temperatuur, afwijkende relatieve vochtigheid (RV), te hoge luchtsnelheid, te hoge concentraties aan CO2 en andere stalgassen. Ook een te grote variatie in één of meerdere van bovenstaande parameters in tijd en plaats in de stal kan de oorzaak zijn van een slecht stalklimaat.

Met de adviezen uit deze brochure kun je op een gemakkelijke wijze een eerste check doen en kom je te weten of het klimaat in je varkensstal al dan niet optimaal is. Een beknopt overzicht van de belangrijkste tips vind je in deze handige stalklimaatcheck.


Eerste hulp bij het vermoeden van een slechte ventilatie in de varkensstal

Tijdens dit project kwam op verschillende bedrijven aan het licht dat de beheersing van het klimaat in de varkensstal nog vaak fout loopt. Dat kan te wijten zijn aan meetapparatuur die niet correct functioneert, aan de grootte van inlaatopeningen,… In dit filmpje geeft Dierenarts Tamara Vandersmissen (DGZ) praktische hulp voor varkenshouders die een vermoeden hebben dat het klimaat in hun varkensstal(len) niet optimaal is. Met de toegankelijke tips die aan bod komen, kan je als veehouder zelf aan de slag.


CO2-sensoren als hulpmiddel voor een beter klimaat in de varkensstal

Om het klimaat in je stal te monitoren, kan je gebruik maken van CO2-sensoren. Dierenarts Charlotte Brossé geeft je in dit filmpje meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van CO2-sensoren in een varkensstal. Ook geeft ze praktische tips mee voor varkenshouders die overwegen om een dergelijke sensor aan te schaffen. Je komt te weten waarop je moet letten bij de aankoop en hoe je de sensor kan gebruiken om je stalklimaat te verbeteren. De presentatie is opgesteld in samenwerking met Philippe Van Overbeke, onderzoeker bij het ILVO.

 

De partners van het project ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ zijn DGZ, Faculteit Diergeneeskunde UGent, Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Inagro en ILVO.
landbouwvisserij.jpg
Dit project kwam tot stand met de steun vanwww.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture.


Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij