Op woensdag 24 februari organiseerde het New-C-Land-team een webinar over het verwarmingsnet van Ostricourt (Frankrijk). Het net wordt gevoed met miscanthussnippers geteeld door lokale landbouwers. We brengen verslag uit van de interessante voormiddag.

Miscanthus als verwarmingsbron - Verslag van de webinar

In het artikel "Webinar: een verwarmingsnet voeden met miscanthus van marginale gronden" brachten we je op de hoogte van de webinar. Een 100-tal geïnteresseerden uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen schreven zich in en volgden de webinar mee.


Miscanthussnippers afkomstig van vervuilde sites

In de case van de Franse stad Ostricourt wordt de miscanthus geteeld op de voormalige site van Métaleurop. De gronden zijn er vervuild door lood, waardoor voedsel- en voederproductie er niet mogelijk is. De gronden worden daarom ingezet in non-food-waardeketens. Doorheen de jaren werden meerdere projecten uitgevoerd met hennep, aromatische planten en miscanthus om zo de percelen opnieuw een waarde te geven.

 

Voorwaarden om miscanthussnippers in te zetten in een verwarmingsnet

Voor de miscanthussnippers verbrand kunnen worden om lokale gebouwen te verwarmen, werd aangetoond dat miscanthus geen zware metalen afkomstig uit de bodem transporteert in het gewas en dat de vervuiling geen invloed heeft op het opbrengstrendement. Ook werd de ideale oppervlakte bepaald om het gewas rendabel te telen en werden er afzetmarkten gezocht waar de miscanthussnippers voor een eerlijke prijs afgezet konden worden.

210313miscanthus.jpg

Die zoektocht bleek niet evident. Dat bleek uit de getuigenis van landbouwer Romain Vion, voorzitter landbouwersvereniging Agriculture et Territoires. Zo is de keten met miscanthus kwetsbaar: de aanplant brengt een hoge kost met zich mee, de eerste oogst kan pas na drie jaar plaatsvinden en het maximale rendement wordt pas bereikt na zeven jaar. Ook zijn de marktprijzen voor miscanthussnippers momenteel enkel voor verbranding van de miscanthussnippers, terwijl de snippers ook andere toepassingen kennen, zoals in mulch of beton.

Gelukkig ontvingen de landbouwers steun van lokale en regionale instanties. Toch blijft de noodzaak om de risico’s tijdens de eerste 3 jaar van de teelt te beperken en om het lokale karakter van de teelt te versterken.


De verwarmingsinstallatie op biomassa

Miscanthus heeft een hoge dichtheid (120 kg/m³), waardoor lokaal verbruik van de snippers noodzakelijk is. Dit lokale aspect was te vinden in de stad Ostricourt waar het bestuur de lokale landbouwers wil ondersteunen. Zo wordt ingezet op hernieuwbare energiebronnen en minder broeikasgasemissies. Het stadsbestuur van Ostricourt investeerde in drie verwarmingsinstallaties van 150 kW die de school, de sportzaal en een polyvalente ruimte van warmte voorzien.

 

Interesse?

Heb je interesse in de webinar? Goed nieuws, want je kan ze herbekijken! Vraag de link aan door een mailtje te sturen naar sophie.waegebaert@inagro.be.

Voor meer info kan je ook een kijkje nemen op de websites van het project via www.newcland.eu of www.sitesforbiomass.eu (cartografische tool).


Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.


310331_LogoProjets_NewCLand.pngEuropa.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen