Op de databank www.organicxseeds.be is een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Idealiter wordt geoogst op 8 stuks per kist.

Rassenproef bio witte kool 2020 - Storidor scoort op kwaliteit en stukgewicht

In deze rassenproef werden dertien rassen opgenomen. Op 8 april 2020 werden de rassen in trays gezaaid bij plantenkwekerij De Koster. Rassen Impala, Expect, Reaction, Rivera, 3268, Dowinda en Dottenfelder Dauer werden als biologische rassen aangeleverd. Rassen Zenon-epikur, Kilastor, Storidor, Prodikos, Flexima, 3268 en Storema werden als niet-chemisch behandeld (NCB) zaad aangeleverd.

 

Witte kolen houden stand in droog seizoen

Na zeven weken opkweek werden de rassen geplant op 26 mei in goede omstandigheden op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. De plantafstand was 35 cm in de rij en 70 cm tussen de rij. De voorteelt was zomertarwe met daarna een groenbemestermengsel. Begin april werd er bekalkt (2500 kg/ha), gevolgd door 30 ton vasterundermest en 20 ton/ha drijfmest. Half april werd er 300 kg/ha Calci-S (calciumsulfaatmestof) toegepast om verslemping tegen te gaan en de bodemstructuur te verbeteren. Eind mei werd bij het planten 75 E/ha OPF toegevoegd (plantaardige organische korrelmeststof). Dat gebeurde op basis van de bouwvooranalyse. Begin augustus werd twee keer beregend aan 30 l/m². Op dat moment leed het gewas al zichtbaar onder de droogte.

 

Storidor scoort met hoge stukgewichten en een sterke in- en uitwendige kwaliteit
Storidor 2020.jpg
Op 4 november werd geoogst aan een gemiddelde marktbare opbrengst van 75 ton/ha. Dat is de omgerekende opbrengst van de twee middelste rijen, wat onder invloed van het vasterijpadensysteem (vier rijen tussen de sporen) een positieve inschatting is. Op het bedrijf wordt met vaste rijpaden gewerkt, en er worden enkel niet-kerende bodembewerkingen toegepast.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht