Op de databank www.organicxseeds.be is een ruim aanbod van biologische rassen voor rode kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Idealiter wordt geoogst op 8 stuks per kist. Dit seizoen was tabaksblad getekend door de droogte.

Rassenproef bio rode kool 2020 - kolen een maatje te klein na groeistilstand door droogte

In deze rassenproef werden acht rassen opgenomen. Op 8 april 2020 werden de rassen in trays gezaaid bij plantenkwekerij De Koster. Rassen Integro, Travero, Klimaro, Granat en Rodynda werden als biologische rassen aangeleverd. Rassen Red River, Resima en Futurima werden als niet-chemisch behandeld (NCB) zaad aangeleverd.

 

Droogte tekenend voor seizoen

Na zeven weken opkweek werden de rassen geplant op 26 mei in goede omstandigheden op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. De plantafstand was 35 cm in de rij en 70 cm tussen de rij. De voorteelt was zomertarwe met daarna een groenbemestermengsel. Begin april werd er bekalkt (2500 kg/ha), gevolgd door 30 ton vasterundermest en 20 ton/ha drijfmest. Half april werd er 300 kg/ha Calci-S (calciumsulfaatmestof) toegepast om verslemping tegen te gaan en de bodemstructuur te verbeteren. Eind mei werd bij het planten 75 E/ha OPF toegevoegd (plantaardige organische korrelmeststof). Dat gebeurde op basis van de bouwvooranalyse. Begin augustus werd 2 keer beregend aan 30 l/m². Op dat moment leed het gewas al zichtbaar onder de droogte.

 

Klimaro sterk naar in- en uitwendige kwaliteit

Klimaro doorsnede.jpgOp 12 november werd geoogst aan een gemiddelde martkbare opbrengst van 44,5 ton/ha. Dat is de omgerekende opbrengst van de twee middelste rijen, wat onder invloed van het vasterijpadensysteem (vier rijen tussen de sporen) een positieve inschatting is. Op het bedrijf wordt met vaste rijpaden gewerkt, en worden enkel niet-kerende bodembewerkingen toegepast.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

 


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht