De natte, zachte winter kreeg op het einde van het winterpreiseizoen nog een februarimaand met uitersten. Tijdens de winterprik werd de prei afgedekt om de vorstschade te beperken. De hoge temperaturen die erop volgden, veroorzaakten wat schotaanleg bij bepaalde rassen. Rassen Aylton, Cherokee en Oslo behaalden een prima opbrengst. In de bak behaalde Sureton de beste kwaliteit. Het nieuwe ras Odrin voldeed niet.
Rassenproef bio winterprei 2020 - Bioras Oslo het beste, nieuwe Sureton het mooiste

In de biologische winterpreiteelt is rassenkeuze belangrijk om ziekten en sleet onder controle te houden. 2020 was droog. Naar ziektedruk was roest in het late najaar een aandachtspunt. Het optimaal planten in combinatie met de zachte winter zorgden voor een mooie proef.


Mooi plantgoed ondanks iets tragere kieming
De prei werd gezaaid op 25 maart aan 860 zaden per m² onder een plastic tunnel op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Rassen Aylton, Nunton, Odrin, Pluston, Poulton en Sureton waren niet chemisch behandeld. Rassen Cherokee, Defender en Oslo werden als biologisch zaad aangeleverd. Alle rassen zijn hybriden.
 
Het zaad kiemde traag door een combinatie van het laat plaatsen van de plastic tunnel en een koude periode voor en na zaai. Daardoor was de bodem minder opgewarmd en was de gemiddelde opkomst half april slechts 74 %. Bij de beoordeling van het plantgoed begin juni was die achterstand volledig weggewerkt en waren de planten plantklaar. Het planten gebeurde op 10 juni in vlakvelds geponste gaten op een afstand van 10 cm in de rij en 70 cm tussen de rij. Nadien werden de planten aangegoten met water.
 
De voorteelt was een eenjarige grasklaverweide die in het voorjaar werd vernietigd. Tegelijk werd 30 ton stalmest uitgereden. De bodembewerking was niet-kerend. Uitgaande van tussentijdse nitraatanalyses was geen bijbemesting nodig. De onkruidbestrijding gebeurde mechanisch met intensief eggen, schoffelen en aanaarden. Tegen bladmineervlieg werd begin juli een maal behandeld met Tracer. Er werd een maal 30 l beregend op 11 september.
fotopreibakwinter2020.jpgOp 2 maart werd geoogst aan een gemiddelde marktbare opbrengst van 25,0 ton/ha. Dat is de omgerekende opbrengst van de twee middelste rijen, wat onder invloed van het vaste rijpadensysteem (vier rijen tussen de sporen) een positieve inschatting is.

Oslo behaalde de hoogste opbrengst en scoort goed in de bak

Via een steekproef werden 30 planten per ras in bewaring gelegd en gescoord. De planten werden daarvoor eerst vier dagen in de koelcel bewaard bij 1°C, en vervolgens zeven dagen bij 8 °C.

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht