Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 16.  

 
Graslandupdate week 16

Door de koude omstandigheden van de voorbije één tot twee weken hinkt de grasgroei op een aantal percelen achterop. Er zijn grote verschillen die verklaard kunnen worden door de lengte waarmee het gras de winter is ingegaan. De door ons opgevolgde percelen kwamen goed de winter uit en hadden een vlotte ontwikkeling.  

De milde winter (met uitzondering van één koude week) heeft geen schade veroorzaakt aan de zode. Op percelen waar de grasgroei snel gestart is, zien we dan ook dat de groei nu hoger ligt. Onderstaande resultaten zijn dus representatief voor percelen die ook goed de winter zijn uitgekomen. Andere percelen, die het moeilijker hadden, zullen een tragere groei hebben dan wij meten en hieronder weergeven.  

De komende week worden er zachtere nachttemperaturen voorspeld. Dat zal de grasgroei bevorderen. Vorig jaar werd in deze periode al gemaaid, vermoedelijk zullen we dit jaar een week later aan het maaien zijn. We raden wel aan om de percelen Italiaans raaigras goed in het oog te houden! 

Verder, voor wie overweegt om de komende week de weidegang op te starten: we zien dat het gras inhoudelijk bijna krachtvoer is. Het bevat een zeer hoog aandeel VEM en RE, alsook veel suiker. Pas je rantsoen dus zeker aan! 

Hieronder kan je de gegevens vinden van de laatste metingen in het grasland.


Wil je ook de percelen in Antwerpen opvolgen: dat kan, raadpleeg hiervoor de nieuwsbrief van Hooibeekhoeve.

210415_Week16grafiekenc.jpg  

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij