Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 14.

Graslandupdate week 14

Door de warmere weersomstandigheden heeft het gras een toename gekend in grasgroei per dag. Deze week steeg de bodemtemperatuur voor het eerst boven 10°C, wat de groei heeft gestimuleerd. We komen daardoor aan 37,4 kg DS per dag toename in gras voor een hectare op de gemeten percelen. Op basis van deze meting kan er nu potentieel 943 kg DS/ha gemaaid worden. Dat betekent dat we op ongeveer een derde zitten van de gewenste opbrengst voor een eerste snede.  

Momenteel is het gras in een zeer jong stadium. Dat blijkt uit de analyse: weinig ruwe celstof (dus weinig structuur) en zeer veel eiwit en suiker. Dat kan dunne mest veroorzaken bij de start van de weidegang. Het is dus belangrijk om je rantsoen daarop af te stemmen.

Volgens advies van weidecoach Pieter Van Rumst (Obs'Herbe) is het voor beweiding aan te raden om voldoende vroeg te starten in het seizoen, zodat het groeipunt laag tegen de grond blijft. Zo kan je de vegetatieve periode, en dus de smakelijkheid van het gras, langer aanhouden, uiteraard rekening houdend met de grasgroei en de weersvoorspelling.

Deze week worden typische aprilse grillen voorspeld, met minimumtemperaturen rond het vriespunt. Naar verwachting zal het gras wel blijven doorgroeien. Indien het perceel werd bemest, wacht dan zeker 2 à 3 weken om te beweiden. Zo krijgt het gras de tijd om de stikstof op te nemen en om te zetten in eiwit.

Hieronder kan je alle gegevens terugvinden van de metingen op de opgevolgde percelen.    

graslandupdateweek14_210401b.jpg


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Melkveehouderij | Vleesveehouderij