Als laatste deel in onze reeks nieuwsberichten over het gebruik van netten en klimaatdoeken in de groenteteelt, laten we je kennismaken met de gebruikswijzer. Dit is een handig overzicht waar we heel wat technische info en praktijkkennis samenbrachten. Wil je een net aankopen of twijfel je welk net je over een bepaalde teelt kan gebruiken? De gebruikswijzer kan je hierbij helpen.

Gebruikswijzer netten in de groenteteelt - deel 4: Handig overzicht helpt je kiezen

Hoe vind ik het juiste net voor mijn teelt?
Netten en klimaatdoeken zijn er tegenwoordig in heel veel kwaliteiten, weefsels, maten en gewichten. Het aanbod is de laatste jaren sterk geëvolueerd en toegenomen. Niet alleen het gamma netten en de gebruiksdoeleinden breiden uit, er komen ook nieuwe toeleveranciers bij. De productontwikkeling richt zich op drie aspecten: (1) de technische kwaliteit en duurzaamheid van de materialen; (2) de bescherming tegen belangrijke doelplagen en (3) de impact op de gewasontwikkeling. De meeste leveranciers voorzien een wegwijs in hun aanbod en technische fiches met de belangrijkste eigenschappen van de materialen. Maar als teler die een net of doek wil aankopen, heb je vaak nood aan nog extra info zoals verschillen tussen netten en leveranciers, effecten op verschillende teelten, verschillen in gebruiksgemak... Elke teler heeft zijn specifieke teelten, doelplagen en eventueel bijkomende voordelen voor ogen. De aankoop van een net of klimaatdoek vraagt bovendien een behoorlijke investering. Een keuze maken in het ruime aanbod is dus niet zo gemakkelijk.

 
Om telers een leidraad te bieden, stelden Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt twee overzichtstabellen samen. De eerste tabel geeft een overzicht van technische kenmerken (maaswijdte, gewicht, richtprijs,...) van de meest courant gebruikte afdekmaterialen in de groenteteelt. De lijst geeft het huidige aanbod weer van de belangrijkste leveranciers in Vlaanderen en Nederland. Voor info over uw dichtbijzijnde verdeler neem je best contact via de website van de leveranciers. Een tweede handig overzicht is de gebruikswijzer voor afdekmaterialen en geeft aan welke type net bruikbaar is in welke teelten en teeltperiodes en tegen welke plagen ze beschermen. Deze tabel is opgesteld op basis van meerjarige ervaringen bij de proefcentra.

Neem de richtlijnen voor correct gebruik altijd in acht
De gebruikswijzer bundelt vele ervaringen en proefresultaten van Inagro en PSKW. Hierbij hebben we ook ervaren dat een theoretische en zelfs in proef bewezen bescherming tegen een bepaald plaaginsect, in de praktijk toch nog kan tegenvallen. Maar een gewaarschuwd teler is er twee waard. Daarom geven we je hier nog enkele valkuilen mee bij het afdekken in de praktijk waardoor plagen toch onder de afdekking in het gewas kunnen geraken. Dit zijn de voornaamste:
  • Tijdelijk openleggen voor onkruidbewerkingen, behandelingen of gewascontrole;  
  • Afwaaien door sterke wind of niet goed vastgelegd;
  • Gaten of scheuren in de afdekmaterialen;
  • Te laat het net opleggen of terugleggen;
  • De plagen waren (als pop) aanwezig in de bodem of hebben zich verplaatst via de bodem;
  • De plagen waren al aanwezig op het plantgoed.
Plagen die onder het net geraken, zullen in veel gevallen beter ontwikkelen en sneller een schadelijke populatie opbouwen. Naast een gunstiger microklimaat zitten ze onder de netten ook beter beschermd tegen sommige natuurlijke vijanden die niet door de mazen van het net kunnen. Om die reden zagen we in de vorige zomer en het najaar veel problemen met melige koolluis in afgedekte koolgewassen.
 
Om bovengenoemde gevallen te voorkomen, is naast het correct op- en afleggen van netten ook een goede kennis over de activiteit van de aanwezige plaaginsecten van belang. Monitoringssystemen, het opvolgen van waarschuwingsberichten en eigen veldwaarnemingen vormen hierbij een belangrijke ondersteuning.
 
Interesse in meer tips rond het gebruik van netten in de groenteteelt?
Lees hier de vorige nieuwsberichten:
Of lees meer op de volledige infopagina op de CCBT-site:
 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het CCBT-project "Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt".CCBT_vlaanderen_combi_klein.jpgInagro leden websitePVDGlogo.png
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht