Winterprei krijgt het soms hard te verduren. Naast de vele regen die soms valt, kan de temperatuur diepvrieswaarden bereiken. Van 15 november tot 15 januari krijgt de prei bovendien geen bijbemesting. In deze proef vergeleken we elf rassen. Aylton (Nunhems) gaf met 40,4 ton/ha de hoogste opbrengst, gevolgd door Pluston (Nunhems), Vitaton (Nunhems), Oslo (Enza) en Sureton (Nunhems). Pluston sorteerde het meest Flandria, en dat ras scoorde ook het best tegen papiervlekkenziekte. Tijdens de korte vorstperiode werd de proef afgedekt met vliesdoek. De vorstschade was dan ook beperkt. Oslo vertoonde het meest witte vorstvlekken.

Rassen winterprei 2020 kregen het eens echt koud

Moeizame start en droge zomer gaven lage opbrengst

Na het planten op geponste ruggen op 22 juli kende de prei door de hete en droge zomer een moeizame start. Er werd niet beregend en de groei kwam pas op gang door neerslag vanaf half september. Dit veld lag in 2019 braak en in het najaar werd er Japanse haver en Phacelia gezaaid. De stikstofbemesting bestond uit 250 kg/ha ammoniumnitraat voor het planten en er werd niet bijbemest. We oogstten machinaal op 22 februari. De gemiddelde opbrengst bedroeg slechts 33,5 ton/ha. Defender (Bejo), Harston (Nunhems) en Odrin (Semo) gaven de laagste opbrengst.

 

Natte winter met stevige winterprik

De winter was vrij nat. Begin februari bleef het overdag vriezen. ’s Nachts daalden de temperaturen onder thermometerhut tot -8°C. Dit bleef slechts 1 week aanhouden, en in die tijd werd de prei succesvol afgedekt met acrylvliesdoek (19 g/m²). De verschillen in vorstschade tussen de rassen waren dan ook miniem.

vorstschadeprei.jfif
Foto: De prei in deze proef was afgedekt met acrylvliesdoek (19 g/m²). Het aantal witte vorstvlekken was gering.

Weinig ziekten en plagen, maar wel veel sleet

Schade door trips en ziekten was eerder beperkt. Toch sorteerde gemiddeld slechts 64,4 gewichtspercentage van deze prei in de klasse Flandria, vooral door algemene sleet en beperkte vorstschade van het blad. Pluston en Vitaton kwamen kwalitatief het best uit de proef. Odrin (Semo) voldeed kwalitatief niet. De rassen Curling (Bejo), LE-WI33 (Novisem), LE-WI42 (Novisem) en Sureton combineerden een middelmatige productie met een relatief goede kwaliteitssortering.

 

Houdbaarheid

Aylton, Harston  en Vitaton bewaarden heel goed. Harston groeide tijdens de bewaring het minst door.


tripsschadereszed.jpg
Foto: In deze proef viel de tripsschade heel goed mee, in tegenstelling tot de schade op deze foto.
 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht