Ja, in de titel van dit nieuwsbericht staat een bewuste typfout, want in het Engels spreken ze uiteraard over "bird of prey". Maar geen betere start als je een verhaal over de torenvalk wil ophangen, dan te beginnen met hetgeen waarvoor hij waarschijnlijk het meest bekend staat: zijn 'biddende' manier van jagen. Ook benieuwd naar deze vogel? Lees verder!

Bird of ‘pray’: de torenvalk

De torenvalk bidt voor z’n prooi…

Al is hij natuurlijk niet de enige die dat doet. In principe passen alle vleesetende roofvogels die jachttechniek toe om hun prooien te vinden. Buizerds en kerkuilen doen dat bijvoorbeeld ook. Door hun kop stil te houden en tegen de wind in met snelle vleugelslagen en met dezelfde snelheid als de wind te vliegen, kunnen ze ter plaatse blijven ‘hangen’. Zo speuren ze de grond af op zoek naar prooien. Hun scherpe zicht, waarmee ze onder meer urinesporen van muizen kunnen zien, kan dan ten volle benut worden. Als ze een prooi spotten, laten ze zich trapsgewijs vallen tot ze het goede moment zien om hun prooi te pakken.


Maar het mag niet baten…

Torenvalken zijn nuttige dieren voor de landbouwer in de strijd tegen plagen: ze eten heel wat muizen, kleinere vogelsoorten en insecten. Vooral fruittelers zullen daarom gebaat zijn bij de komst van een torenvalk, want muizen en spreeuwen veroorzaken vaak heel wat schade aan (hoogstam)fruitbomen. En laat dat net die soorten zijn waar de voorkeur van de torenvalk naar uitgaat. Het dieet van jonge torenvalken (5 – 7 per nest) richt zich eerder op insecten (kevers, sprinkhanen, slakken, …) tijdens de maanden juni en juli.

> Tip: Hou er rekening mee dat torenvalkjes ook verstikt kunnen geraken in de netten die je gebruik om kleinere vogels te weren. Gebruik daarom stevige, fijnmazige netten en span ze heel strak, eventueel over een frame. Om de netten zichtbaarder te maken voor vogels, kan je er linten en oude cd’s aanhangen.


Tijdens het grootbrengen van de jongen worden er aanzienlijk meer prooien gevangen. En dat brengt ons 2020-03-04-AM-torenvalk.JPGverhaal naadloos bij de nesten, want ieder meent dat zijn (kerk)uil een (toren)valk is. Hoewel de spreuk betekent dat iedereen vindt dat wat van hemzelf komt beter is, gaat dit net niet op voor torenvalken.

Torenvalken zijn misschien actieve jagers, maar wat het bouwen van een nest betreft, zijn ze behoorlijk lui. Ze bouwen zelf geen nest, maar gebruiken vaak oude of verlaten nesten van
kraaien, eksters of andere roofvogels. Een holte in een boom, een nis in een toren of een door mensen opgehangen nestkast vinden ze ook goed. Zolang hun nest maar vlot vliegend te bereiken is. Een nestkast is overigens gemakkelijk zelf te bouwen. Raadpleeg daarvoor deze website.Tips:

  • Hang de nestbak bij voorkeur minstens 5 meter boven de grond.
  • Een vrije aanvliegroute is belangrijk, alsook een open zicht op de omgeving.
  • Kies voor een zuidoostelijk gerichte invliegopening.
  • Vul de nestkast met een laagje bosgrond of turf.
  • Nijlganzen durven torenvalkkasten inpalmen. Dat kan je voorkomen door in de helft van de opening een smalle verticale lat aan te brengen. Nijlganzen kunnen zo niet landen omwille van hun groot formaat. Zo blijft de kast gereserveerd voor de torenvalken.
  • Vermijd het gebruik van knaagdierenvergif als je roofvogels wil bevorderen. Je ontneemt er de torenvalk niet alleen zijn voedsel mee maar het gif accumuleert ook heel snel en zo maak je ook slachtoffers onder de torenvalkjes.

2021-03-29torenvalkkast.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving