Steeds meer ondernemingen uit de bedrijfswereld willen zich profileren als klimaatneutraal, maar hebben een onvermijdbare CO2-uitstoot. Is het mogelijk om die CO2 lokaal te compenseren door in te zetten op koolstofbewuste landbouw? Een financiële ondersteuning voor de landbouwer zou helpen. We brengen jou het verhaal van Albert Heijn en Royal A-Ware, een verdienmodel uit de agrovoedingsketen dat een win-winsituatie creëert voor beide partijen.

Koolstofbewuste landbouw - deel 3: verdienmodel uit de agrovoedingsketen

Wat voorafging …

De voorbije weken kon je lezen welke technieken meer koolstof in de bodem brengen en wat daar de voordelen van zijn. We brachten ook al het verhaal van landbouwers die ermee aan de slag gaan in Beernem. In de komende weken lichten we een paar inspirerende praktijkvoorbeelden toe uit het buitenland, die aantonen hoe een landbouwer vergoed kan worden voor de geleverde inspanningen om koolstof op te slaan in de bodem.

Verdienmodel nodig voor koolstofbewuste landbouw als CO2-compensatie

Een correcte financiële ondersteuning kan de implementatie van koolstofopslagtechnieken een duwtje in de rug geven. Een nieuw verdienmodel kan de extra kost (gedeeltelijk) compenseren. Als landbouwers positief bijdragen aan het klimaat dienen ze daarvoor vergoed te worden. Daarnaast is koolstofopbouw in de bodem een werk van lange adem, een inspanning die minstens vijf jaar duurt, of zelfs het werk is van een generatie.

Compensatie van CO2-uitstoot binnen de agrovoedingsketen

Vaak zoeken bedrijven uit de agrofoodketen, zoals verwerkers van melk en groenten of retailers, manieren om te verduurzamen. Daarvoor gaan ze een samenwerking aan met landbouwers die koolstofopslagtechnieken toepassen op hun bedrijf.

De agrofoodbedrijven kunnen ermee uitpakken in hun marketingcampagne, door er bijvoorbeeld naar te verwijzen op hun verpakkingen. De toegevoegde waarde voor hun producten vloeit dan (gedeeltelijk) naar de landbouwers die een hogere prijs krijgen voor hun producten. Als landbouwer kan je dus instappen in dergelijke samenwerkingen, en krijg je een vergoeding van je afnemer. Ook als individueel landbouwbedrijf is het mooi om daarmee uit te pakken en aan je omgeving te tonen dat je meewerkt aan koolstofvastlegging, en dus aan de strijd tegen klimaatopwarming. Dat kan bijvoorbeeld met een bord op je veld of weide waarop je de inspanningen toelicht.

Voorbeeld van Albert Heijn en Royal A-Ware in Nederland

20210318-logoboernatuurenkoe.pngAlbert Heijn besliste in 2017 om in te zetten op een duurzamere zuilvelketen en startte daarvoor het programma Klimaat, natuur en biodiversiteit op, in samenwerking met zuivelverwerker Royal A-Ware en de Zuivelcoöperatie Deltamilk. Producten die onder die campagne verkocht worden, krijgen het beeldmerk Beter voor koe, natuur en boer. Vanaf dit jaar (2021) wil het programma klimaatneutrale melk kunnen produceren.Het concept

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen op het landbouwbedrijf te neutraliseren door CO2-vastlegging in de bodem. Om als melkveebedrijf gebruik te kunnen maken van dit beeldmerk, zijn er een aantal eisen:

  • graslandgebonden melkveebedrijf
  • graslanden bestaan uit mix van grassen en klavers (kruidenrijk grasland)
  • maximum 2.5 koe eenheden per ha
  • maximale productie van 18000 L melk
  • voer afkomstig van EU28 en GMO-vrij

De voordelen voor de melkveebedrijven?

Voor de betrokken melkveebedrijven heeft die samenwerking een positieve impact op de bodemvruchtbaarheid op lange termijn, dankzij bijkomende koolstofopslag. Bovendien kunnen de landbouwers hun melk verkopen volgens het keurmerk Weidemelk en krijgen ze een bijkomende vergoeding van 5 cent per liter melk voor hun geleverde inspanningen.

De impact?

Vandaag leveren meer dan 300 landbouwers hun melk, en het programma groeit nog aan leden en interesse. Het programma zorgt voor een duurzamere en transparante productieketen voor zuivelproducten. Het assortiment aan producten wordt ook uitgebreid.

> Benieuwd naar het volledige verhaal? Lees meer!

 

Volgende week …

… gaan we dieper in op een voorbeeld van een andere schaal, waarbij een individueel landbouwbedrijf uit Noorwegen zijn inspanningen weet om te zetten in extra inkomsten.


Meer info

Meer info over dit project is te vinden op www.inagro.be/carbonfarming.

Vragen over verdienmodellen: evelien.lambrecht@inagro.be of audrey.miserez@inagro.be

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen (koolstofscan)? Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vanniewenhove@inagro.be


Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.

20210318Logo carbon-farming.jpg