In droge zomers zonder beregening groeit de knol van knolselder vooral uit in het najaar. Dat bleek opnieuw in onze rassenproef waarin we tien rassen vergeleken. Yara (Bejo) gaf de hoogste opbrengst en was kwalitatief zeer goed, maar dit vroege ras wordt eerder geteeld voor de industrie, omdat de knol iets hoogrond kan uitgroeien. Ook Markiz (Nunhems) en Rowena (Bejo) gaven een hoge opbrengst en grovere sortering. Markiz is beduidend sterker tegen inwendige holheid maar iets gevoeliger voor schurft. Het nieuwe Codex (Nunhems) zat naar opbrengst tussen Markiz en Rowena in en doet het beter op het vlak van meerdere koppen en schurft.

Resultaten rassenproef knolselder 2020 voor de verse markt

Zeer droge zomer

De proef plantten we uit op 15 mei 2020. De zomer van 2020 was andermaal zeer droog en soms zeer heet. Dat gaf aanleiding tot zonverbranding van de oudste bladeren. Rond 10 september werd twee maal 15 mm beregend. Daarna viel er af en toe wat natuurlijke neerslag en kon de knoluitgroei pas echt starten. Dankzij een groeizaam najaar zijn toch nog voldoende grote knollen bekomen. De echte proefoogst werd uitgevoerd op 7 december. Door het aanhoudende zachte winterweer kon een tweede, weliswaar kleinere oogst, ook nog uitgevoerd worden op 26 januari.

 

Algemeen vrij goede kwaliteit

Op het vlak van loofkenmerken scoorden de meeste rassen voldoende tot goed, behalve Calgary (Sanac/Novisem) en Torpedo (Clause). Door hun heterogene groei gaven ze een heterogene sortering en minder goede uitwendige knolkenmerken (meerdere koppen). Op het vlak van houdbaarheid (beoordeeld 4 en 11 dagen na opensnijden) scoorde geen enkel ras schitterend, waarbij vooral Calgary op beide oogsttijdstippen het minst goed scoorde.  

 

Uiteindelijk tast Septoria alle rassen aan

Vanaf een bepaald tijdstip raakten alle rassen aangetast door Septoria (selderplaag). Wel kunnen bepaalde rassen (vooral Codex gevolgd door Alpha (Snac/Novisem)) de aantasting langer onder controle houden. Zodra de aantastingsgraad te hoog wordt, blijkt geen enkel ras nog bestand tegen Septoria, indien ze niet behandeld wordt.


septoria resized.jpg
Foto: Aantasting blad door Septoria