In een reeks nieuwsberichten informeren we je over het gebruik van netten en klimaatdoeken als hulp bij de gewasbescherming in de groenteteelt. Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt werkten in 2019 en 2020 samen aan een project om telers daarin meer wegwijs te maken. Vorige week stelden we twee informatieve video's voor. In dit nieuwsbericht vertellen we welke netten je best gebruikt tegen bladluizen in sla en tegen koolvlieg in koolteelten.

Gebruikswijzer netten in de groenteteelt - deel 2: Afdekken tegen slaluis en koolvlieg

Niet alleen maaswijdte bepalend tegen plagen in het veld

Theoretisch houdt een zekere maaswijdte bepaalde plaaginsecten tegen. In een kleine proefopzet in de groeikamer testte Inagro welke insectengazen over kropsla als waardplant een barrière vormen tegen bladluizen. Enkel insectengaas met een maaswijdte kleiner dan 0,4 mm² vormde een effectieve barrière tegen bladluizen, bv. tripsgaas met mazen van 0,27 mm x 0,77 mm. Netten met een maasopening van 0,4 mm² of groter laten bladluizen door. In veldomstandigheden zullen naast de maaswijdte onder meer ook de afdekduur, de bladluisdruk en de manier van afdekken het barrière-effect bepalen. Ook het specifieke zoekgedrag van insecten naar de waardplant speelt een rol in het veld. Zo zien we soms dat plagen wel fysiek door de netten kunnen, maar dat ze dat in het veld weinig doen.

 
Klimaatnet houdt luizen tegen in het voorjaar
 
In de biologische teelt van sla zijn bladluizen een belangrijk probleem. In de zomermaanden kunnen tal van natuurlijke vijanden deze plaag makkelijk onderdrukken, maar in het voorjaar en het najaar zijn ze nog onvoldoende of in afnemende mate aanwezig. Afdekking met netten kan dan een oplossing bieden om het gewas te beschermen tegen bladluizen. Om na te gaan welke netten de beste bescherming bieden, legde het PSKW in 2019 en 2020 veldproeven aan in Romeinse sla in verschillende teeltperioden.
 
Een klimaatnet, bv. Howicover (Howitec), toonde goede resultaten in de proeven in alle seizoenen. Ondanks dat bladluizen fysiek wel door dit net kunnen, is er een vermoeden dat het klimaatnet de planten meer afschermt en de luizen de sla dus minder goed vinden. Fijnmazige netten konden in de groeikamertest bladluizen goed tegenhouden, maar in het veld zien we erg wisselende resultaten. Soms beschermen ze erg goed, maar vaak geraken de bladluizen toch onder de netten. Doordat de vijanden grotendeels worden buiten gehouden en het klimaat onder de netten gunstig is voor de luizen, kunnen de populaties er dan sterk groeien.
 
 
Tabel 1: Gemiddeld aantal bladluizen per plant in de veldproeven met little gem (PSKW, 2019 - 2020). De gekleurde balken geven de verhoudingen tussen de cijfers per kolom visueel weer.
20210311_Blog2Adekmaterialen_Tabel1.png


Fijne mazen nodig tegen koolvlieg in Chinese kool
 
Chinese kool is erg gevoelig aan koolvlieg. De maden van de koolvlieg graven gangen in de nerven van de bladeren, waardoor ernstige kwaliteitsschade ontstaat. Om Chinese kool te beschermen tegen die schade blijkt een insectengaas met grovere mazen onvoldoende. Dit is een belangrijk verschil met andere teelten, zoals bloemkool, broccoli en sluitkool. Proeven van Inagro toonden aan dat een gebreid net met een maasdichtheid van 4 à 5 mazen/cm² (fijner dan een standaard wildnet) plantuitval door koolvlieg in bloemkool voldoende kan beperken. Het geteste net betreft het witte 'stretchnet' van De Proft Agrotechnie. Ook insectengaas met maaswijdte 1,35 mm x 1,35 mm garandeert een goede bescherming in bloemkool.
 
 
Tabel 2: Aantastingsgraad (%) door koolvlieg in de veldproeven met Chinese kool (PSKW, 2019 - 2020). De gekleurde balken geven de verhoudingen tussen de cijfers per kolom visueel weer.
20210311_Blog2Adekmaterialen_Tabel2.png

In Chinese kool moet je dus meer fijnmazige netten gebruiken. De beste resultaten zien we met maaswijdten kleiner dan 0,8 mm x 0,8 mm, zoals 'Ornata addu' en 'Ornata light'. Daarmee hou je de aantasting op de kolen kleiner dan 10%. Deze insectengazen beschermen eveneens tegen aardvlooien, wat zeker een meerwaarde is voor teelten als paksoi en rucola.
Een klimaatnet ten slotte kan je in alle teelten gebruiken als bescherming tegen koolvlieg, ook rapen en radijs. Een pluspunt van klimaatnet is dat het, in tegenstelling tot de andere netten, ook melige koolluis uit het gewas kan houden. Onder fijnmazige insectengazen riskeer je in zomer- en najaarsteelten melige koolluis in het gewas te bevorderen.

Hou ook rekening met microklimaateffecten bij de keuze van je afdekmateriaal
 
Het gewas afdekken beïnvloedt het microklimaat rond het gewas. Dat effect kan sterk verschillen onder de verschillende types en soorten netten. De luchtdoorlatendheid van het net is daarbij een belangrijke bepalende factor. In een volgend nieuwsbericht leren we je daar meer over.
 
 
 
 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het CCBT-project "Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt".CCBT_vlaanderen_combi_klein.jpg   Inagro leden website LogoPSKW_wit.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht