Eind 2020 ontwikkelden we een instructiefilm over de basisvaardigheden bij het plukken van champignons. De film kan jou helpen om nieuwe arbeiders op te leiden. Champignons plukken is geen sinecure. Kwaliteit, hygiëne en rendement moeten hoog in het vaandel gedragen worden.

Instructiefilm helpt je om nieuwe arbeiders sneller op te leiden

De West-Vlaamse land- en tuinbouwsector stelt jaarlijks heel wat nieuwe arbeiders te werk. Die nieuwe werkkrachten opleiden vraagt veel tijd en energie, twee elementen die middenin een crisis, zoals de coronapandemie, vaak ontbreken. Om daaraan tegemoet te komen, besliste de Provincie West-Vlaanderen om specifieke acties op te zetten die land- en tuinbouwers ondersteunen bij de inzet van nieuwe arbeiders. Eentje daarvan is een instructiefilm voor nieuwe werkkrachten in de champignonteelt.

 

Aandacht voor pluktechniek, ergonomie én plukhygiëne

Champignons oogsten is erg arbeidsintensief en moet handmatig gebeuren. Daarvoor zijn heel wat werkkrachten nodig. De nood aan personeel is in de champignonsector dan ook groot, en de opleiding intensief. Met een instructiefilm helpen we je om nieuwe arbeiders op te leiden.

Als voorbereiding op de film vroegen we advies aan enkele champignontelers om de behoeften van de sector te kennen. Daaruit bleek dat pluktechniek en ergonomie belangrijk zijn. Ook plukhygiëne mag niet uit het oog verloren worden, want hygiëne is van cruciaal belang om ziekten en plagen in het teeltbedrijf te voorkomen. In het filmpje wordt onder andere het belang van propere kledij, handen en materiaal beklemtoond.

Onder andere Leen Degezelle (Vandechamp) werkte mee aan de instructiefilm en is tevreden met het resultaat. “De tips en vaardigheden in de film worden duidelijk in beeld gebracht en zijn ook meteen toepasbaar voor nieuwe werkkrachten. Met het beeldmateriaal kunnen we nieuwe arbeiders snel wegwijs maken in de champignonsector”, concludeert Leen.

 

>> Bekijk het filmpje. (filmpje bevat geen geluid)

Good quality mushrsooms are the result of high quality picking.JPG

 

De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert in het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis. De beelden in de film blijven ook bruikbaar na de coronacrisis.

Gekoppelde thema's & sectoren: Eetbare Paddenstoelen