Tijdens vochtig weer kan schermrot de kop opsteken, wat ook in deze proef het geval was. We vergeleken elf rassen. De gekende rassen Larsson (Rijk Zwaan) en Parthenon (Sakata) scoorden kwalitatief eerder matig. Titanium (Seminis) ontgoochelde zelfs. Telkens was een te bleek scherm de boosdoener. Daarentegen kwamen de nieuwe en vrij vlot oogstbare rassen Babilon (Clause), BRO 3162 (Sakata) en McLaren (Syngenta) kwalitatief zeer goed uit de proef. Die lijken dus beloftevol.

Rassenproef broccoli herfst 2020 toont beloftevolle nieuwkomers

Andere rassen matig tot tegenvallend

Balard (Syngenta), Spinnaker (Seminis) en Trajano (Clause) scoorden in deze moeilijke omstandigheden eerder middelmatig. BR02 (Lys) en NBR02 (Lys) voldeden niet.

 

Zeer moeilijke start maar toch vlot 500 gram/stuk

Uitgeplant in een droge bodem na een vroege teelt van bloemkool en door de extreem droge en warme weersomstandigheden, groeiden de planten moeilijk en heterogeen weg. Door een beregening direct na het planten, kon de uitval door opdroging beperkt worden. Er was ook zeer veel vraatschade door hazen, ondanks het afdekken met een wildnet. Uiteindelijk werd toch vlot een stukgewicht van minstens 500 gram bekomen, mede dankzij de eerder dikke stammen. Alleen BRO 3162 en Spinnaker hadden eerder een dunne stam.

 

Grote verschillen in schermrot

Vanaf half september kwam er eindelijk regen, wat goed was voor de groei, maar daardoor verliep de knopvorming in vochtige omstandigheden, met veel schermrot tot gevolg. Babilon, Balard, BRO 3162, McLaren, Parthenon en Titanium hadden geen uitval door schermrot; Larsson, Spinnaker en Trajano in beperkte mate en BRO2 en NBR02 zeer veel.

BRO_schermrot 152_5207 klein.jpg
Foto: Schermrot, veroorzaakt door verschillende bacteriën tijdens nat weer, zorgde bij bepaalde rassen voor zeer veel oogstverlies.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.