In de nieuwsbrief van vorige week introduceerden we B3W, de gloednieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit. We steken meteen van wal en nodigen je graag uit op het allereerste thematische uitwisselingsmoment over het inwerken van groenbedekkers. Dat vindt online plaats op donderdag 18 maart om 20 uur. Wil je je laten inspireren door collega-landbouwers? Lees dan zeker verder!

Thematisch uitwisselingsmoment rond inwerken van groenbedekkers op 18 maart

Maak kennis met landbouwer Stijn Dewulf uit Ledegem 

Tijdens een thematisch uitwisselingsmoment gooit een land- of tuinbouwer de deuren van zijn bedrijf voor je open. Vanop zijn eigen bedrijf vertelt hij je over een praktijk of techniek die hij toepast. Landbouwer Stijn Dewulf uit Ledegem bijt de spits af. Hij deelt op 18 maart graag zijn ervaring met groenbedekkers. Omwille van de coronamaatregelen gebeurt dat per uitzondering digitaal. 

Stijn heeft een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. In zijn teeltrotatie komen grasklaver, maïs, graan, aardappelen, bieten en wortelen voor. Waar mogelijk zaait Stijn groenbedekkers in. Een antwoord op de volgende vragen krijg je als je deelneemt aan het thematische uitwisselingsmoment: 

  • Welke soorten gebruikt hij?
  • Hoe maakt Stijn zijn keuze?
  • Welke eigenschappen vindt hij belangrijk?
  • Hoe werkt Stijn zijn groenbedekkers onder?
  • Wat brengen ze bij voor zijn bedrijf?

Een begeleider van B3W zal die items ruimer kaderen. Zo kom je ook te weten wat groenbedekkers kunnen bieden voor de bodemkwaliteit en de nutriëntencyclus op jouw bedrijf. 

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk. Daarom voorzien we ook ruimte voor discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf. 

Neem je deel? Schrijf snel in! 

Het thematische uitwisselingsmoment heeft plaats op donderdag 18 maart van 20 tot 21.30 uur via Microsoft Teams. 

Inschrijven kan tot en met 17 maart en doe je in twee stappen: 

Als je bent ingeschreven, ontvang je op 18 maart in de voormiddag een mail met een link om deel te nemen aan het thematische uitwisselingsmoment. 

Nadat je je hebt ingeschreven voor het thematische uitwisselingsmoment op 18 maart, kun je op het discussieforum op de B3W-website alvast vragen stellen over groenbedekkers of er jouw eigen ervaring delen. 

Hopelijk tot 18 maart! 

Al gehoord van B3W? 
B3W is een consortium van dertien Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra. We werken samen in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Onze focus ligt op het delen van goede praktijken en onderlinge kennisuitwisseling. 

Meer info 

Franky Coopman
franky.coopman@b3w.vlaanderen.be
051 27 33 45 

Bram Van Nevel
bram.vannevel@b3w.vlaanderen.be
051 27 33 47