Meer koolstof in de bodem is goed voor de landbouwer. Het levert onder andere een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Door koolstof op te slaan in de bodem kan je je beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Maar wist je dat carbon farming of koolstofbewuste landbouw ook de klimaatopwarming tegengaat? En dat een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouwsector een interessant verdienmodel kan zijn? In een reeks nieuwsberichten spitten we het samen met jou uit. We vertellen ook hoe jij de mogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart kunt brengen.

Koolstofbewuste landbouw – deel 1: welke technieken toepassen?

Carbon farming: waarom?

De hoeveelheid koolstof in de atmosfeer neemt jaarlijks met 4,3 miljard ton toe. Een jaarlijkse stijging van de hoeveelheid koolstof in de bodem met 0,4% kan de toename van CO2 in de atmosfeer een halt toeroepen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van broeikasgaseffect en klimaatverandering. Hoe meer de bodem bedekt is, hoe rijker hij zal zijn aan organisch materiaal, en dus aan koolstof. In de aanpak van de opwarming van de aarde lag de focus tot nu toe voornamelijk op de bescherming en het herstel van wouden en bossen. Maar extra aandacht voor mogelijkheden in de landbouwsector kan haar nut bewijzen.

Meer koolstof in de bodem is ook goed voor de landbouwer. Het levert een betere  bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.

Technieken om koolstofopslag te bevorderen

De succesvolle toepassing van de technieken is een van de vereisten om de voordelen van carbon farming te benutten. Dit zijn de best toepasbare technieken voor Vlaanderen om meer koolstof in de bodem te krijgen:

Samen met projectpartners uit Nederland, Noorwegen en Duitsland schreven Innovatiesteunpunt en Inagro een handleiding voor landbouwers om koolstofopslag toe te passen in de praktijk. De Vlaamse partners werkten de handleiding verder uit met specifieke regionale accenten. Voor elke techniek is een praktische fiche beschikbaar met informatie over het potentieel, tips bij de toepassing en de financiële gevolgen. Klik op de technieken om de fiches te bekijken.

Technieken om koolstofafbraak af te remmen

Naast opbouw van extra koolstof in de bodem bestaan er ook technieken die de natuurlijke afbraak van koolstof afremmen. De meest voor de hand liggende technieken zijn niet-kerende grondbewerkingen en gereduceerde bodembewerkingen. Zo blijft de bodemstructuur maximaal behouden en wordt de natuurlijke afbraak van koolstof niet versneld.

Koolstofscan bekijkt de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen? Maak dan gebruik van de ‘koolstofscan’. In het kader van dit project biedt Inagro advies bij de mogelijkheden, de veelbelovende technieken en de toepassing ervan en de kosten en baten van carbon farming voor jouw bedrijfsvoering. Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.

Volgende week…

… trekken we virtueel naar Beernem om er te kijken hoe landbouwers en de gemeente samen werken aan de klimaatdoelstellingen.

Meer info

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.

Carbon_Farmin_banner.jpg

Carbon_farming_Logo.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting