Nutricycle Vlaanderen publiceerde recent, in samenwerking met onder meer Inagro, een brochure over het gebruik van ammoniumsulfaat. Interesse om meer te weten te komen over deze meststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger? Lees dan zeker verder!  

 
 
Brochure over het gebruik van ammoniumsulfaat als kunstmestvervanger

Omwille van de steeds strengere luchtemissienormen zijn er in de agrarische sector heel wat bedrijven die over een chemische luchtwasser beschikken. Daarbij wordt de ammoniak die vrijkomt in stallen, bij gft- en composteringssites of bij het drogen van mest, met behulp van zwavelzuur uit de lucht gewassen. Het ammoniumsulfaat dat daarbij ontstaat, is een waardevolle stikstof- en zwavelmeststof die bovendien als kunstmest is erkend.  

Toch stellen we tot op vandaag vast dat het ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers onvoldoende zijn weg vindt als minerale meststof, hoewel het een mooi voorbeeld is van circulaire economie. Met deze brochure willen we alle informatie over het gebruik van ammoniumsulfaat bundelen. Je vindt er informatie over de voorwaarden en aandachtspunten bij gebruik, over de wetgeving en de gebruikskosten. Verder vind je in de brochure ook de links naar 2 handige tools die door het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking werden ontwikkeld, met name een rekentool en een interactieve kaart met aanbieders van ammoniumsulfaat. 

>>> Bekijk de brochure via deze link of download het bestand onderaan deze pagina. <<<  

Meer info?
 

Contacteer nutricycle.vlaanderen@ugent.be of sander.vandendriessche@inagro.be.  


 

Deze brochure werd opgesteld door Nutricycle Vlaanderen, het Vlaamse nutriëntenplatform onder de operationele leiding van UGent en kwam tot stand dankzij het Horizon 2020-project Nutri2Cycle, het Interreg NWE-project ReNu2Farm en het Interreg Vl-NL-project Nitroman.

2021305_N2C.png
Nitroman.jpegrenu2farm.jpg