De kievit heeft het moeilijk in Vlaanderen. Inagro en Boerennatuur Vlaanderen zijn op zoek naar gemotiveerde landbouwers om samen een aantal innovatieve maatregelen uit te testen in de praktijk. Koester jij ook ‘jouw’ kieviten en wil je het tij helpen keren voor deze typische Vlaamse boerenlandvogel? Lees dan zeker verder.  

Gezocht: landbouwers die de kievit koesteren

Veel landbouwers kennen hem wel, de kievit, die vogel met zijn opvallende kuif en zwart-witte vleugels, die al vroeg in het jaar boven en op de akkers vertoeft. Dat vertrouwde tafereel is te zien vanop de tractor, maar voor hoe lang nog?

Vergrijzing van de kievit

Van overal bereiken ons alarmerende berichten over de kievit. Een afname in de Vlaamse populatie van bijna 60% in de laatste tien jaar is inmiddels de realiteit. Nesten en jongen van kieviten gaan steeds vaker verloren, waardoor de bestaande populatie bovendien sterk ‘vergrijst’. Redenen daarvoor zijn divers en complex, maar de intensievere landbouwpraktijken dragen vaak ongewild bij tot het verdwijnen van veilige en geschikte nest- en broedplaatsen voor de kievit.  

20210304_foto kievit.jpeg
Kieviten kozen oorspronkelijk vooral voor schrale graslanden en weides om te broeden. De laatste twintig jaar kiezen ze steeds vaker voor braakliggende akkers, zoals natte maisstoppels. Vroege grondbewerkingen in deze teelten dragen bij aan de achteruitgang van de kievit. © Rolf Müller / Adobe Stock  

 

Kievitsnesten zijn niet meer dan een ondiep kuiltje met wat strootjes en met daarin vier eieren voorzien van een schutkleur. Deze nesten zijn moeilijk te zien en worden tijdens de voorjaarswerkzaamheden op de akkers vaak onbewust vernietigd. Zolang het gewas voldoende klein is, kan de kievit eventueel een tweede of derde nest beginnen, maar doorgaans ondergaan die hetzelfde lot.    

20210304_foto kievitnest.jpg
Onopvallend nest van de kievit op een akker. Het vraagt een getraind oog om deze nesten te spotten. © Andreas / Adobe Stock

Veelbelovende maatregelen: van theorie naar praktijk

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen testen de komende jaren twee veelbelovende maatregelen voor de kievit in de praktijk. We gaan na hoe ze deel kunnen uitmaken van een rendabel verdienmodel.

Ten eerste bekijken we de mogelijkheid van het uitstellen van veldwerkzaamheden op maisstoppels. Die vormen in het voorjaar een aantrekkelijk broedhabitat voor kieviten, maar zijn tegelijk een bedreiging eenmaal de grondbewerkingen starten. Geen grondbewerkingen uitvoeren tussen 15 maart en 20 mei, eventueel in combinatie met een onverstoorde braakstrook als toevluchtsoord voor de kievitskuikens na deze periode, is een veelbelovende maatregel vanuit het standpunt van de kievit. Enkele proefpercelen moeten uitwijzen of dit ook praktisch en economisch haalbaar is voor de landbouwer. Gewasopbrengst, voederwaarde, onkruiddruk, geschikte maïsvariëteiten en de beheerkost zijn daarbij belangrijke indicatoren die Inagro opvolgt.

20210302_geschikte maisstoppel 1.jpg
Heb je een maisstoppel liggen en zie je rond deze tijd vaak kieviten op en boven deze stoppel vliegen? Dan kan het uitstellen van je bewerkingen tot na de broedperiode een wereld van verschil betekenen voor deze akkerbewoners. Interesse of vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Daarnaast nemen we het potentieel van dronetechnologie onder de loep. Kunnen we warmtedrones inschakelen om voorafgaand aan de voorjaarswerkzaamheden een perceel te scannen op kievitsnesten? Kunnen we drones ‘leren’ om deze nesten automatisch te herkennen? Dat zou landbouwers toelaten om de gps-coördinaten van de nesten te gebruiken om de nesten te sparen bij landbewerkingen. Of vrijwilligers kunnen deze coördinaten gebruiken om meer nesten te helpen beschermen.

Gemotiveerde landbouwers gezocht!
Ook jij kan het verschil maken voor ‘jouw’ kieviten. Zijn er dit voorjaar kievitsnesten op je percelen aanwezig en heb je interesse om vóór de grondbewerkingen gratis je perceel te laten screenen door een drone? Of heb je interesse om tegen vergoeding een proefperceel aan te leggen voor het uittesten van de uitgestelde bewerkingen bij maïsteelt? Neem dan contact op met Willem Van Colen via 050 27 33 15 of willem.vancolen@inagro.be.

Wil je meer te weten komen over de kievit of ben je benieuwd hoe je de nesten actief kunt opsporen en beschermen? Schrijf je dan zeker ook in voor een gratis online lezing op donderdag 11 maart 19.30 u. Deze lezing is een initiatief van Stadlandschap West-Vlaamse hart en kadert binnen een samenwerking tussen PDPO projecten ‘Geïntegreerd Faunaplan’ en ‘Vogelvriendelijk boeren'.

 

Deze oproep kadert in het PDPO-project 'Vogelvriendelijk boeren' en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
 
2021_03_04_LogobannerKievit.jpg