In november 2020 vond de jaarlijkse (dit keer digitale) editie van de VarkensAcademie plaats. Tijdens één van de sessie gaf Peter van der Voorst, specialist in klimaatbeheersing, enkele praktische tips uit het Demonstratieproject “Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen”. In dit nieuwsbericht vind je een samenvatting.

De eerste stap naar een optimaal stalklimaat: durf te ventileren!

Durf te ventileren

De eerste en belangrijkste raad die Peter van der Voorst wil meegeven is: durf te ventileren! Door de jaren heen is ventilatie in de varkensstallen steeds afgenomen, waardoor er nu op veel Belgische en Nederlandse bedrijven te weinig geventileerd wordt. Peter stelt zelfs dat 80% van de problemen met het stalklimaat te wijten zijn aan te weinig ventilatie.

Stel de klimaatcomputer juist in

De oorzaak van te weinig ventilatie is meestal te zoeken in foute instellingen in de klimaatcomputer. Dat kan doordat de temperatuur te hoog wordt ingesteld, de minimumventilatie en/of de maximumventilatie te laag staat of de bandbreedte te lang is. Onderstaande tabel geeft de waarden weer die Peter van der Voorst aanbeveelt in de biggen- en de vleesvarkensafdeling. Hij vermeldt er wel bij dat op bedrijven waar de gezondheid van de dieren in orde is, de temperatuurinstelling zeker nog 1°C à 2°C verder omlaag mag.

2021-02-dp-stalklimaat.PNG
2021-03-01-dp-stalklimaat.jpg


Nog enkele tips…

Naast deze gouden tip besprak Van der Voorst nog heel wat andere adviezen die ook in het demoproject meer dan eens aan bod kwamen:

  • Werk je met een meetwaaier, vraag dan aan de installateur om de 100%-instelling correct in te stellen. Alleen dan kan je weten hoeveel lucht er precies uit de stal wordt gezogen en kan je de ventilatiecurve juist instellen.
  • Kies de juiste bandbreedte. Peter adviseert een bandbreedte van 5 of 6 graden, afhankelijk van de afdeling. Zo raadt hij bij speenbiggen een bandbreedte van 6 graden aan, en in de kraamstal en de zeugenafdeling 5 graden.
  • Let op met correcties in de klimaatcomputer.
  • Let op met windinvloeden. De wind is namelijk de grootste vijand van het stalklimaat. Probeer de luchtinlaat regelbaar te maken en voorzie indien nodig windbreking.
  • Zorg dat de temperatuurvoelers correct gepositioneerd zijn. Ze zijn van essentieel belang voor de regeling van het stalklimaat. Zorg bijvoorbeeld dat ze altijd boven de dieren hangen en nooit in de binnenkomende luchtstroom.
  • Voer jaarlijks een klimaatcheck uit. Controleer onder andere de klimaatinstellingen, de voelers, luchtin- en uitlaten, … en ga na of alles nog werkt zoals het hoort.


Tijdens zijn presentatie gaf Peter eveneens een aantal specifieke tips per ventilatiesysteem en liet hij tal van voorbeelden zien. Die kun je bekijken in de volledige presentatie op onze website (klik op 'VarkensAcademie gaat digitaal - presentaties'. De links naar het filmpje en de pdf van Peters presentatie staan bij Webinar 2).


Wil je meer weten?

Wil je nog meer weten over ventilatie? Neem dan een kijkje op de website van Varkensloket:
Dit project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.eu/agriculture/.


landbouwvisserij.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij