De laatste update van het hygiëneprotocol tegen Fusarium oxysporum f. sp. lactucae is beschikbaar. Dat protocol bevat onder andere de aangepaste lijst met resistente rassen, alsook een aanvulling van de resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd om de ziekte te behandelen.

Fusarium in sla - update hygiëneprotocol
Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Glasgroenten