Spruitjes zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Voor de verse markt worden ze grover geoogst, voor de industrie fijn. In deze proef vergeleken we zestien rassen. Het standaardras Sofia (Bejo) combineerde andermaal een hoge productie met een goede kwaliteit. Ook Hey Melis (Syngenta) en Marcantus (Syngenta) voldeden zeer goed. SGB1714 (Syngenta) lijkt beloftevol.

Resultaten rassenproef spruitkool 2020 – Recordopbrengst en goede kwaliteit

Meer specifieke rassen  

Meer voor de verse markt is naast Cobelius (Syngenta), Attis (Bejo) en Trimstar (Syngenta), in het vroege segment, Silvia (Bejo) een meerwaarde en lijkt SGB1609 (Syngenta) voor het middensegment beloftevol. Voor de industrie gaf, naast Helios (Bejo) en Brecht (Hazera), Hector (Bejo) een mooie kwaliteit met een fijne sortering.

 

Extra eisen voor de industrie

Naast de specifieke kwaliteitseisen van de spruitjes, zoals fijnheid, moet een ras een uniforme spruitzetting kennen en een voldoende aantal fijne spruitjes. De plant moet voldoende op lengte komen om in het najaar een vlotte bladval te bekomen, maar ze mag ook niet legeren. Zo wordt smet vermeden en verloopt de machinale oogst vlot. In deze proef werd geplant op een afstand voor de verse markt, zodat de sortering wat grover was.  

 

Echte meeldauw toenemend probleem

Marcantus en Silvia waren het gevoeligst voor echte meeldauw op de spruit en HZ 16-737 het minst. Marcantus vertoonde ook het meest echte meeldauw op de stam, terwijl SGB1609 er het minst last van had.

 

Minder tripsschade

De tripsschade was, in vergelijking met vorig jaar, veel kleiner. De vroegrijpe rassen bleken andermaal het meest aangetast. Bij Inagro in Beitem was de schade het grootst bij het vroegrijpe Silvia en ook bij Marcantus en HZ 16-773. In Moorslede was ook Hey Melis sterker aangetast. De schade was het kleinst bij de latere HZ 16-737, Trimstar, Trimtop, SGB1604 en Brecht.

tripsspruitkool klein.jpg
Foto: In deze proef was er minder schade door trips dan in 2020, maar een doordachte inzet van de juiste middelen op het juiste tijdstip blijft een aandachtspunt.

 

Goede groei ondanks droogte

Er werd machinaal uitgeplant op 12 mei op een afstand van 70 cm tussen de rij en 40 cm in de rij. De voorteelt was tabak. Het gewas ontwikkelde zich vlot ondanks de heel droge zomer. De neerslag vanaf half september en de humusrijke bodem zorgden voor veel stikstofmineralisatie. Daarom werd er niet meer bijbemest. De eerste rassen werden geoogst op 9 november 2020 en de laatste op 5 januari 2021.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.