Op donderdag 4 februari organiseerden Inagro, Boerennatuur Vlaanderen en Intercommunale Leiedal een webinar voor landbouwers met erosiegevoelige percelen in Anzegem, Zwevegem en Kortrijk. Heel wat kennis en ervaringen werden uitgewisseld. We gingen ook dieper in op enkele nieuwe, experimentele erosiemaatregelen.

Maatwerk in de strijd tegen erosie

Het digitaal infomoment werd georganiseerd naar aanleiding van het programma Water-Land-Schap, dat in 2017 gelanceerd werd door de Vlaamse overheid. Dit programma biedt de kans aan landbouwers, lokale overheden en andere plattelandsactoren om in te zetten op nieuwe, innovatieve erosiemaatregelen op maat van een bepaalde regio.

Innovatieve erosiemaatregelen

Onder invloed van de klimaatverandering lijken extreme weerscondities in de toekomst meer voor te komen. De gevolgen van die extreme weerscondities, zoals erosie bij hevige regenval, zullen dus ook feller zijn. Tijdens het infomoment schetsten vertegenwoordigers van de gemeenten en de Provincie West-Vlaanderen enkele erosieproblematieken en bijhorende kostenposten waar zij als openbaar bestuur nu al mee geconfronteerd worden. Het programma Water-Land-Schap biedt de kans om enkele nieuwe erosiemaatregelen uit te werken en op termijn tegen vergoeding in de praktijk toe te passen in de strijd tegen erosie.

Zo werden tijdens het infomoment onder meer het inwerken van stro, compost en houtsnippers voor het verhogen van het organische koolstofgehalte besproken. Een aantal landbouwers bleken al ervaring te hebben met het inwerken van stro en compost, maar niet met houtsnippers. Het infomoment was ideaal om een aantal praktische en beleidsmatige knelpunten te bespreken die een vlotte toepassing van de voorgestelde maatregelen nog in de weg staan.

Naar een aanpak op maat

De partnerorganisaties zetten in op meer maatwerk en een hogere betrokkenheid van landbouwers om erosie te bestrijden. Dat doen ze door samen met de landbouwers uit Zuid-West-Vlaanderen naar oplossingen te zoeken voor concrete erosieproblemen op het terrein en tegelijk ook in te zetten op een aantal nieuwe erosiemaatregelen op maat van de regio.

Meer informatie?

Ben je landbouwer in Zuid-West-Vlaanderen? Kon je er niet bij zijn, maar heb je wel goede ideeën voor de aanpak van het erosieprobleem? Laat ons dat dan gerust weten via franky.coopman@inagro.be of 051 27 33 45.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting