We stellen vast dat het in heel wat (oudere) varkensstallen niet mogelijk is om het voederverbruik per hok of afdeling te meten. Dat is nochtans een belangrijke parameter die de varkenshouder heel wat kennis kan opleveren, bijvoorbeeld over de voederconversie en de kostprijs van varkensvoer per vleesvarken. Daarom ontwikkelde Inagro enkele jaren geleden verschillende mobiele weegtrechters, die het voederverbruik per hokniveau kunnen bepalen. We bieden opnieuw de mogelijkheid aan West-Vlaamse varkenshouders om hiervan gebruik te maken.

Registreer je voedergebruik met behulp van weegtrechters

Het principe

Het is een heel eenvoudig systeem: een trechter, opgehangen aan een weegtoestel, vangt het voeder op. De varkenshouder noteert het gewicht van het voer en opent de schuif, zodat het voeder in de voederbak valt. De mobiele bevestigingssteun in inox maakt het mogelijk om de weegtrechter te montoeren in de stal zonder dat er grote infrastructuurveranderingen moeten gebeuren. Vaak kan het nog eenvoudiger en wordt het weegtoestel opgehangen aan de voederbuizen en is de mobiele bevestigingssteun niet nodig.


Voordelen

  • Eenvoudige manier om een beeld te krijgen over de voederconversie en voederopname.
  • Wij zorgen voor invulbladen en kunnen de varkenshouder helpen om zijn kengetallen te berekenen.
  • Weegtrechters kunnen ingezet worden bij proeven, en opvolging is mogelijk.
  • Gratis


Interesse

Wil je gebruik maken van ons gratis aanbod uitleenweegtrechters of wil je meer info? Neem dan contact op met Stephanie Jonckheere via 051 27 33 63 of  
stephanie.jonckheere@inagro.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij