De keuze voor een preiras dat minder tripsschade vertoont, wordt sterk beloond. In een rassenproef vergeleken we dertien preirassen. De referenties Poulton (Nunhems) en Nunton (Nunhems) voldeden goed, maar vertoonden toch meer tripsschade dan Oslo (Enza), dat net als vorig jaar opnieuw bevestigde. Ook in deze proef bleek Darter (Bejo) de revelatie naar mindere vatbaarheid voor tripsschade. De vermelde rassen gaven allemaal een gelijkaardige opbrengst.

Resultaten rassenproef prei late herfst 2020 - Sterkte tegen trips heel belangrijk

Pluston (Nunhems) heeft bij oogst voor Nieuwjaar last van opgroeiende wortels en is iets vatbaarder voor trips, en vooral voor roest. Het nieuwe Sureton (Nunhems) was kwalitatief goed, maar dit ras kon niet mee in opbrengst en was gevoelig voor trips.

 

Opnieuw veel tripsschade, maar geen bladziekten

Droog en warm weer maakte van de tripsbestrijding opnieuw een uitdaging. Door tripsschade kon gemiddeld maar 71,3 % gesorteerd worden in de klasse Flandria. Darter, Defender (Bejo), LE-LA22 (Novisem), LE-LA32 (Novisem), Nunton, Oslo en Pluston sorteerden de meeste Flandria-prei. Darter, Defender en Oslo vertoonden het minst tripsschade.

schadetripsresized.JPG
Foto: Door het wegvallen van sterke tripsmiddelen wordt het onder controle houden van tripsschade met insecticiden een steeds grotere uitdaging. Aanhoudend warm en droog weer werkt dit nog in de hand.

Zonder beregening geen kilo's dit jaar

Er werd geplant op 1 juli en 22 weken later geoogst, op 2 december. Doordat er niet werd beregend, bedroeg de opbrengst gemiddeld slechts 34,9 ton/ha. Cherokee (Enza), Darter, Nunton , Oslo en Pluston gaven de hoogste opbrengst en LE-LA22, LE-LA41 (Novisem) en Sureton de laagste. De meeste rassen hadden nog groeipotentieel en konden gerust na Nieuwjaar worden geoogst.

 

Houdbaarheid zeer belangrijk voor export

Curling (Bejo), Defender, Isadora (Hazera) en Oslo bewaarden het best. LE-LA32 en Nunton bewaarden minder goed. Poulton groeide tijdens de bewaring het minst door.

 

> Bekijk het volledige verslag van deze proef.


Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht