Het zijn moeilijke tijden voor de varkenshouders. Lage biggen- en vleesvarkensprijzen, stijgende voederprijzen, heel wat wetgeving omtrent mest en dierenwelzijn… Niet evident. Door corona kan je je hart weinig tot niet meer luchten bij collega-varkenshouders of familieleden. De contacten, de schouderklopjes of de knuffels die anders zo'n deugd doen, moet je nu missen...

Een dikke pluim voor onze varkenshouders!

... en dat terwijl je de beste zorgen blijft toedienen aan je dieren, 's nachts opstaat om toch maar die laatste big te redden, avondvergaderingen volgt om bij te leren en je bedrijfsvoering te verbeteren. Dat doe je niet alleen om financiële redenen, maar evenzeer uit passie en gedrevenheid.

En daarvoor bewonderen wij jullie!

Chapeau! Sterk van jullie! Dat wordt veel te weinig gezegd! Deze groep mensen, onze varkenshouders, onze landbouwers, daar kijken wij naar op. Zoveel capaciteiten hebben jullie. Niet enkel zijn jullie zeer zorgzame mensen, jullie zijn ook fantastische vaders, moeders, techniekers, onderhandelaars, planners…

BEDANKT dat jullie er zijn!

 


topewroeten2.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij