Dit jaar gaan er drie projecten van start met de focus op eiwitgewassen voor menselijke voeding of de toepassing ervan in het voederrantsoen op het bedrijf. Je komt er meer over te weten in dit nieuwsbericht.

Hogere eiwitautonomie met en zonder soja

Vlaamse sojateelt en -keten (verder) ontwikkelen

We krijgen heel wat vragen over de mogelijkheid van soja op Vlaamse percelen. Daarom voert Inagro al enkele jaren onderzoek uit naar de haalbaarheid van dit gewas op onze akkers. Er zijn namelijk verschillende uitdagingen, zoals zaaitechniek, inoculatie en afzet. In het project 'Bouwstenen voor de Vlaamse sojateelt en -keten' wil Inagro samen met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en PIBO Campus Tongeren die knelpunten aanpakken en demonstreren hoe je ermee kunt omgaan.

Veldbonen ter vervanging van soja in voederrantsoen

Er is ruime ervaring met veldbonen in Vlaanderen, mede dankzij het gunstige eiwitgehalte. Zeker op poldergrond kan er een goede opbrengst behaald worden, tot meer dan 7 ton DS/ha, met 25-27% RE. In het project 'Potentieel voor eiwittransitie met veldbonen van lokale teelt’ zal de focus dan ook liggen op het inpassen van veldbonen in het rantsoen ter vervanging van soja als eiwitbron.

Daarnaast zullen er demonstraties plaatsvinden over de teelttechniek en het toasten van veldbonen. Er is al heel wat ervaringen bij landbouwers. De doelstelling is dan ook om de eerder opgedane ervaringen te delen tussen akkerbouwers en veehouders om zo via interactie van elkaar te leren. Dit project is een samenwerking van LCV, HoGent Bottelare, ILVO, PIBO-Campus, PVL en Hooibeekhoeve en Inagro.

 

Alternatieve eiwtbronnen in varkens- en kippenvoer

De hoofddoelstelling van dit project is de haalbaarheid aantonen van het inmengen van lokale alternatieve eiwitbronnen in varkens- en kippenvoeders op een rendabele manier. Daarvoor zal in kaart worden gebracht welke grondstoffen het meest geschikt zijn in de voeders. De uitgekozen teelten zullen dan opgenomen worden in praktijkrelevante voederformuleringen en demonstratieve voederproeven. Het project 'Sojavrij kippen en varkens' wordt uitgevoerd door PVL, ABS, EVAP, ILVO Dier en Inagro.


Deze demonstratieprojecten kaderen binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III).

logo_vo_elfpo-533x112blog210209.jpg