Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in die periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Doordat het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten is sinds 1 januari 2021, moet je als varkenshouder zoeken naar alternatieve maatregelen. Gesteund door het departement Landbouw en Visserij startte Inagro samen met verschillende partners het demoproject  “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”. Via dat project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel.

Laat je coachen via het project Optimaal Speenmanagement en streef mee naar gezonde biggen

Ruimte voor begeleiding van vijftien bedrijven

Op 1 juli 2020 startte Inagro samen met DGZ, PVL en UGent (Faculteit Diergeneeskunde en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen) een nieuw demoproject. Daarin willen we varkenshouders begeleiden die streven naar een betere gezondheidsstatus bij de gespeende biggen, én die het gebruik van antibiotica en/of zinkoxide willen verminderen. Momenteel hebben zes bedrijven zich al aangemeld. Wens je ook deel te nemen, meld je dan nu aan!


Hoe gaan we te werk?

Via opsporing van kritische punten in het speenproces definiëren we werkpunten. Het gaat meestal om aanpassingen in het management. Voorbeelden zijn

  • de conditie van de zeugen opvolgen en bijsturen,
  • het vaccinatieschema herbekijken
  • of op een hogere leeftijd spenen.

Verschillende kritische punten pakken we een voor een aan. Waar nodig kunnen analyses uitgevoerd worden. Tijdens dit project zullen de verschillende projectpartners je coachen om de werkpunten vlot te kunnen uitvoeren. We volgen dit samen met jou en je bedrijfsdierenarts nauwgezet op en communiceren hier regelmatig over.

speen.jpg

Gezondere biggen presteren ook beter

Hoe vlotter de biggen opstarten in de biggenafdeling, hoe minder vatbaar ze zijn voor ziektes, zoals speendiarree, streptokokkeninfecties of slingerziekte. Doordat de biggen gezonder zijn, zullen ze ook technisch beter presteren. Ook leiden gezondere biggen tot een betere gezondheid van het hele bedrijf. Dit rendeert ook in de economische resultaten, niet alleen in de biggenafdeling, maar ook bij de vleesvarkens.Geïnteresseerd?

Wil je het antibioticagebruik en/of het gebruik van zinkoxide op jouw bedrijf verminderen, en zo de gezondheid en de prestaties van de gespeende biggen verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor deze begeleiding!

Voor meer informatie: info.varkenshouderij@inagro.be of 051 27 32 28.

 

Het project kwam tot stand met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo en www.ec.europa.eu/agriculture/.

landbouwvisserij.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij