ReNu2Farm streeft ernaar het hergebruik van N, P en K te verhogen door rekening te houden met de behoefte van landbouwers. Een onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd onder leiding van NMI (NL) en Cork IT (IRE) is nu online en gepubliceerd. In een digitale, interactieve tool vatten we de resultaten visueel samen. Wil je de nood aan herwonnen meststoffen weten voor bijvoorbeeld West-Vlaanderen? Lees dan zeker verder!

Kom de behoefte aan herwonnen meststoffen per regio te weten

Inzicht in potentiële vraag naar herwonnen meststoffen

Sinds 2019 deed een internationaal team van onderzoekers onderzoek naar de regionale verschillen in beschikbaarheid van mest en de bijkomende gewasbehoefte aan N, P en K. Dat leverde een rapport op dat inzicht geeft in de gewasbehoefte aan nutriënten, het huidige gebruik van organische meststoffen en een inschatting van de potentiële vraag naar herwonnen meststoffen.

Daarvoor analyseerde het team de akkerbouwcontext in de regio's van Noordwest-Europa. De onderzoekers hielden rekening met de geteelde gewassen, het bodemtype en de nutriëntenstatus in termen van P en K, alsook met de bemestingsadviezen en -regelgeving. De resultaten geven informatie aan producenten van herwonnen meststoffen over het marktpotentieel op regionaal niveau. Als de samenstelling van de meststof wordt aangepast aan de regionale en gewasspecifieke behoeften, is de kans groter dat het product aantrekkelijker wordt voor de landbouwers.

 

Gemakkelijke toegang via interactieve online kaart

De gegevens leveren inzicht in de vraag naar nutriënten op regionaal niveau voor het hele gebied van Noordwest-Europa. Ze zijn gebundeld in een rapport én ingevoerd in een interactieve, digitale kaarttool.

> Wil weten hoeveel gerecycleerd fosfaat er waarschijnlijk nodig zal zijn in de regio West-Vlaanderen? Kijk dan op ReNuMaps!
> Of raadpleeg het verslag.
 
 

Meer info

Voor meer vragen of informatie over het project, nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:

 

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg NWE-project ReNu2Farm.

20210126-Logobanner.jpg