Wil je als teler efficiënt gebruikmaken van biologische bestrijders om plagen als trips, spint, bladluis en witte vlieg te beheersen? Dan is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van wat er werkelijk leeft in het gewas. Inagro biedt daarvoor het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’ aan. Een aardbeiteler die al enkele jaren een beroep doet op onze dienst deelt zijn ervaringen. Ben je geïnteresseerd? Lees dan verder en ontdek hoe we dit concreet aanpakken.

Plagen en nuttigen monitoren in zachtfruit is cruciaal voor goede beheersing

Monitoring is een essentieel onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijding. De afgelopen jaren bouwde Inagro veel kennis en ervaring op in het monitoren van de belangrijkste insecten (zowel schadelijke als nuttige) in zachtfruit. In 2019 breidde Inagro zijn dienstenaanbod uit met het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’. Zo helpen we telers om minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en de slaagkansen van nuttigen te verhogen.

     
Poperingse teler aan het woord

"We zijn in 2019 gestart met het gebruik van nuttigen in een doordrager en een junidrager in mini-air. Van bij het begin doen we een beroep op Inagro om de teelten op te volgen. Sindsdien zijn er elk jaar afdelingen bijgekomen waar we biologische bestrijding toepassen."

"Op ons bedrijf hebben we niet in één jaar tijd de volledige switch gemaakt van chemie naar biologie. We pakten het stapsgewijs aan, zodat we er zelf in konden evolueren. In ons bedrijf was dat mogelijk omdat chemische bestrijdingsmiddelen nog werkten. We wilden wel voorkomen dat er plots resistentie zou optreden, dus kozen we bewust om nuttigen in te zetten. Daarnaast moet je jezelf de tijd geven om vertrouwd te raken met de andere aanpak die het gebruik van nuttigen vraagt. Tot nu toe moesten we nog niet chemisch ingrijpen waar we nuttigen gebruiken."

De teler benadrukt ook het belang van monitoring in een doordragerteelt. "Een doordragerteelt duurt lang, en als je de belagers niet onder controle kan houden, haal je het einde van de teelt niet. Met de biologische bestrijders kan je de teelt  beter en langer vrij van plagen houden, zonder noemenswaardige problemen op ons bedrijf."

"Het is belangrijk dat je weet welke plagen en nuttigen in de teelt zitten en of de nuttigen hun werk doen. Momenteel volgen wij het evenwicht zelf niet nauwgezet op, dus is er begeleiding en opvolging nodig. Daarvoor zorgt de monitoringdienst van Inagro samen met onze leverancier. Matthias van Inagro volgt de evolutie van de nuttigen en de belagers continu voor ons op. Zo krijgen we na elk bezoek een overzicht."
 

Wat houdt het pakket in?

Concreet bieden wij aan:
  • bladstaalname bij aanvang, om eventuele residu’s te bepalen;
  • monitoring tijdens het volledige verloop van je teelt (junidrager, doordrager, framboos). Daarbij streven we naar een tweewekelijks bezoek, alternerend met een bezoek door de adviseur van de biologische bestrijders (Biobest of Koppert);
  • een korte, mondelinge evaluatie na elk bezoek (ter plaatse of via telefoon), aangevuld met een digitaal rapport.

 

Wat is de kostprijs?

De kostprijs van een bezoek is afhankelijk van de perceelsgrootte:
  • klein perceel = perceel kleiner dan 1.500 m²: 76 euro
  • middelgroot perceel = perceel tussen 1.500 m² en 3.000 m²: 81 euro
  • groot perceel = perceel groter dan 3.000 m²: 86 euro

Als we tijdens één plaatsbezoek gelijktijdig meerdere percelen monitoren, dan geldt voor het tweede perceel een additionele prijs:
  • klein perceel: 30 euro
  • middelgroot perceel: 35 euro
  • groot perceel: 40 euro

Alle prijzen zijn inclusief transport en exclusief BTW.

Deze monitoring komt in aanmerking voor de GMO-portefeuille. Telers die nog geen gebruik maakten van onze monitoringsdienst krijgen 15 % korting op hun eerste factuur.
   
Wens je een beroep te doen op ons?

Wil je ook gebruikmaken van deze dienst? Of heb je nog vragen? Contacteer voorlichter Matthias Boone via 0490 44 85 23 of matthias.boone@inagro.be.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien