In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.
Nieuws uit het ECOPAD-project

Geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii in aardbei  

Verschillende aspecten zijn van belang bij een goede beheersing van de Aziatische fruitvlieg. Eerst en vooral kan het beheer van de oogstresten via hermetische opslag helpen om verdere verspreiding te voorkomen. Aangetaste vruchten gedurende 24 u in een afgesloten container bewaren zou daarbij voldoende zijn. Meer tips & tricks vind je in de nieuwsbrief.

Een tweede aspect is het gebruik van een geschikte lokstof om deze fruitvlieg te vangen. Veldproeven die Inagro en Fredon in 2020 uitvoerden, tonen aan dat een mengsel van rode wijn, appelciderazijn en water de meest geschikte lokstof is gedurende het ganse seizoen.

Een laatste aspect dat dit jaar nog werd onderzocht, is het adulticidale en ovicidale effect van verschillende proefmiddelen. Meer onderzoek is echter nodig om conclusies te kunnen trekken.


Management van bloemenrijke grasstroken tegen trips in aardbei is belangrijk  

Carah, Fredon en Inagro deden uitvoerig onderzoek naar het gebruik van bloemenrijke grasstroken tegen trips. Frequent maaien leidde tot meer bladluis en minder natuurlijke vijanden. Door minder frequent te maaien (2x/jaar) was er een hogere diversiteit aan natuurlijke vijanden.

Naast het maaibeheer is ook de samenstelling van de grasrijke bloemenstrook van belang. Een hogere plantendiversiteit heeft een positief effect op natuurlijke vijanden. Welke nuttigen voorkomen op welke plantensoort vind je terug in onze nieuwsbrief.


Inzicht in Phytophthora-stammen noodzakelijk voor een goede beheersing in witloof  

Gedurende het project verzamelden Inagro en Carah verschillende Phytophthora-stammen. Daarin zagen we verschillen in agressiviteit en gevoeligheid voor fungiciden. De gebruikte beheersingsstrategie is dus zeker afhankelijk van de voorkomende Phytophthora-stam. Minder gevoelige rassen kunnen helpen bij de beheersing van Phytophthora. In proeven die vorig jaar werden uitgevoerd, bleek het roodloofras Ceralie weinig gevoelig voor een matige stam en ook voor een zeer agressieve stam.

 

Ben je geïnteresseerd in nog meer informatie uit het ECOPAD-project?  

Schrijf je dan in voor het slotevent op 9 februari! Meer informatie vind je in deze uitnodiging.

> Een uitgebreid verslag vind je in de volledige nieuwsbrief.  


Het project “ECOPAD: Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie” heeft als doel het verwerven van nieuwe technieken op het vlak van geïntegreerde gewasbescherming (preventie, observatie, actie) door het uitvoeren van proeven. Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van:  

20210121_Ecopad_Logo.jpg

20210121_Ecopad_Financierders.pngPartners:
20210121_Ecopad_Partners.png