Intussen zijn de randvoorwaarden erosie in hun huidige vorm al enkele jaren van kracht op rode en paarse percelen. Ook los van de verplichtingen zijn heel wat nuttige ingrepen mogelijk om modderoverlast te vermijden. Weet jij al hoe je dat dit teeltseizoen zal aanpakken? We zetten je kort op weg.

Modderoverlast vermijden en erosieverplichtingen: wat is mogelijk?

Randvoorwaarden erosie

De randvoorwaarden erosie zijn verplicht voor rode (hoog erosiegevoelige) en paarse (zeer hoog erosiegevoelige) percelen. Afhankelijk van de teeltcategorie moet je maatregelen nemen uit één of meerdere keuzepakketten.

  • Basispakket: wat na de oogst? Bodembedekking in de winter
  • Keuzepakket bufferstrook: diverse graszones en plantaardige dammen aanleggen
  • Keuzepakket teelttechnische maatregelen: teeltaanpassingen doorvoeren, zoals niet-kerende bodembewerking, directzaai, drempeltjes bij ruggenteelten
  • Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken: permanente maatregelen, zoals erosiepoel en bufferbekkens

De maatregelen uit de keuzepakketten zijn dus niet uitsluitend brongericht, maar ook aangevuld met effectgerichte maatregelen. Ben je er al over uit hoe jij zal omgaan met de randvoorwaarden erosie? Wij adviseren je graag waar nodig! De uitgebreide versie randvoorwaarden kan je ook nalezen op de website van het departement Landbouw en Visserij.


Afwijkende attesten

In West-Vlaanderen is Inagro bevoegd voor het afleveren van de nodige attesten om af te wijken van het keuzepakket bufferstroken op paarse en rode percelen. Neem gerust contact met ons op bij verdere of specifiekere vragen over jouw situatie. Via dit filmpje worden enkele maatregelen toegelicht.


Meer info

Heb je nog vragen? Neem contact op met adviseur bodemzorg en erosie Franky Coopman via franky.coopman@inagro.be of 051 27 33 45.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting