Begin januari ging het project Hemp4Textiles van start. Het project komt voort uit de vraaggedreven opportuniteit, zowel vanuit de landbouwsector als de textielsector, om hennep te telen met het oog op productie van hoogwaardige lange vezels voor textieltoepassingen. Wat we precies allemaal willen ondernemen in dit project, lees je in dit nieuwsbericht.

Hennep telen in Vlaanderen voor textieltoepassingen

De herintroductie van industriële hennep als multifunctioneel gewas is wereldwijd in opmars. In 2017 werd er voor het eerst meer dan 42.500 ha hennep geteeld in Europa, zowel voor het zaad als voor de vezel. Hierbij worden stengels kriskras door elkaar geoogst en verhakseld, wat de lange bastvezels herleidt tot een “totaal vezel”-product bruikbaar voor onder meer de productie van papier en biogebaseerde composieten. Voor langevezeldoeleinden, zoals textiel, moet de teelttechniek, oogstmethode, roting en primaire verwerking van hennep grondig aangepast worden.

 

Concrete doelen
 
De concrete doelstellingen van het project focussen op het bepalen van de verschillende factoren in de hennepteelt, roting en verwerking die een invloed kunnen uitoefenen op de vezelopbrengst en vezelkwaliteit. Daardoor zal sturing van de teelt naar gebruik in hoogwaardige textieltoepassingen mogelijk gemaakt worden.
 
Specifiek zullen rassenkeuze, plantdichtheid en bemesting  verder verfijnd worden aangezien ze doorslaggevend kunnen zijn voor het bekomen van een hoge en kwalitatieve vezelopbrengst. Daarnaast wordt de teeltmechanisatie geoptimaliseerd om technische opschaling van de hennepteelt te realiseren. Verder zal het veldrotingsproces nauw worden opgevolgd door rotingsbevorderende additieven (enzymen, nutriënten en/of micro-organismes) te screenen, zodat een voldoende kwaliteitsvolle hennepvezel bekomen wordt.

Ten slotte heeft dit project tot doel om de rendabiliteit en afzetmogelijkheden van de hennepteelt voor textieltoepassingen in kaart te brengen en alle schakels van de keten op elkaar af te stemmen.
 
 
Verwachte resultaten en impact
 
In Vlaanderen bestaat er grote belangstelling voor hennep voor textieltoepassingen, zowel bij de producenten (telers, constructeurs van machines, primaire verwerkers) als bij de afnemers (textielsector). We zien een duidelijke opportuniteit voor de Vlaamse landbouwsector (en bij uitbreiding ook voor de textielsector) om via de praktische resultaten van dit project een competitieve positie te verwerven in deze nieuwe markt, die aanleiding zal geven tot een verhoging van de omzet en bijkomende tewerkstelling.
 
Bovendien zal de hennepteelt op Vlaamse landbouwbedrijven bijdragen aan verduurzaming van de sector aangezien hennep een snelgroeiend gewas is met zeer weinig inputs qua bemesting en gewasbeschermingsmiddelen waardoor de druk op het milieu beperkt is. Op lange termijn zal de opslag van koolzuurgas in duurzame textielproducten bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.
 
 
Doelgroep
 
De doelgroep van dit project omvat hoofdzakelijk de akkerbouwsector, waarvoor hennep een hoogwaardige, nodige aanvulling kan zijn in de teeltrotatie. Daarnaast willen we de primaire verwerkers (vlaszwingelbedrijven) en constructeurs van oogst- en verwerkingsmachines bereiken. Ook de Vlaamse textielsector, die vragende partij is voor de aanlevering van een kwalitatief, traceerbaar en lokaal geproduceerd hennepgaren, zal er alle baat bij hebben dat de beoogde projectresultaten worden gevaloriseerd door de landbouwsector, zodat zij productinnovatie kunnen starten met de bekomen hoogwaardige hennepvezel.

Heb je interesse in dit project?
 
Ben je geïnteresseerd in de voortgang en de resultaten van dit project, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
  • In eerste lijn worden de leden van de gebruikersgroep geïnformeerd over de resultaten via vergaderingen, waarbij in beide richtingen uitwisseling van informatie wordt verwacht. Heb je interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep, neem dan contact op met Veronique De Mey via veronique.demey@inagro.be.
  • Daarnaast zullen de projectresultaten jaarlijks gecommuniceerd worden naar de ruimere doelgroep via voorlichtingsavonden, proefveldbezoeken (incl. teeltmechanisatie) gericht op de akkerbouwsector en primaire verwerkers, een specifiek infomoment voor de textielsector, een contactdag tussen textielsector, vlasverwerkers en telers, publicaties in vaktijdschriften en een afsluitend slotevent.  
  • Tot slot zullen de resultaten gebundeld worden in nieuwsberichten en publicaties die verspreid worden via de kanalen (website, nieuwsbrieven, …) van de partners van het project.

 

Partnerschap
 
Het project is een partnerschap tussen HoGent, UGent en Inagro. De coördinatie wordt uitgevoerd door HoGent, Faculteit Natuur en Techniek en meer bepaald door de vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen. Verder is van HoGent de textielonderzoeksgroep van de vakgroep Mode-, Textiel-en Houttechnologie (MTH)- zijnde het Fashion & Textile Innovation Lab (FTI Lab) betrokken.
Van UGent zijn de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Plant en Gewas proefhoeve Bottelaere en vakgroep Biotechnologie en de Faculteit wetenschappen, vakgroep Biologie betrokken. Van Inagro is de onderzoeksunit Energie en Circulaire Economie en de Operations van de unit akkerbouw betrokken.
 
 
Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, Fedustria, Cretes, Union, Hempflax, ABV, Devanta bvba, Verhalle vlasbedrijf, Libeco-Lagae, Maurice Cock, Weverij Flipts &Dobbels, AVS Spinning nv, Constructiewerkhuizen Van Hauwaert & Co.


20210119-Vlaanderen_verbeeldingwerkt.png