Op 17 december 2020 organiseerde Inagro samen met de Vlaamse overheid, Proefcentrum Hoogstraten (PCH) en pcfruit de nationale studiedag aardbeien. Zoals zovele studiedagen afgelopen jaar werd ook deze noodgedwongen in de vorm van een webinar aangeboden. De deelnemers volgden mee vanuit hun eigen, veilige bubbel en werden gedurende vier uur ondergedompeld in de meest recente onderzoeksresultaten uit het Vlaamse onderzoek. Klik verder om te zien hoe het eraan toeging.

Terugblik op de nationale studiedag aardbeien - corona-editie

2020 is het jaar waarin corona ons leven beheerste, maar ook het jaar waarin we allemaal samen de digitale tools ontdekten waarmee we vanop afstand alsnog contact kunnen houden met elkaar. Net voor het kerstverlof mochten we vaststellen dat ook de fruitsector mee is met de digitale (r)evolutie. Niet minder dan 286 deelnemers sloten via Microsoft TEAMS aan bij de nationale studiedag aardbeien, een tweejaarlijks evenement waarop onderzoekers, telers, adviseurs, toeleveranciers en afnemers worden samengebracht.

Het concept bleef hetzelfde: boeiende lezingen met de laatste resultaten uit het Vlaamse onderzoek. De vorm was anders: twee blokken van twee uur. De koffie en koekjes kwamen voor het eerst uit de eigen provisiekast. Vragen werden gesteld via de chat en na elke lezing werden enkele ervan live beantwoord door de sprekers.

 

Deel 1: Gewasbescherming

In het eerste luik - dat tevens meetelde voor de fytolicentie - werd gefocust op het thema gewasbescherming. Marleen Sevenants van het departement Landbouw en Visserij stak van wal met een update van de situatie inzake plantenpaspoorten en quarantaine-organismen.

Daarna besprak Stef Laurijssen (PCH) hoe je met UV-c licht een duurzame beheersing van witziekte kan realiseren bij aardbeien op substraat onder glas of plastic. Het verlengen van de inzetperiode van de UV-robot en de compatibiliteit met bestaande biologische beheersingsstrategieën betekenen een positieve evolutie, zeker met het oog op de rendabiliteit van de toepassing.

Peter Melis (PCH) lichtte een biologische aanpak toe van witte vlieg binnen een IPM-strategie voor aardbeien op substraat onder glas. Een combinatie van de roofmijt A. limonicus, de sluipwesp E. formosa en correctiemiddelen als Eradicoat en Siltac heeft veel potentieel.

Vervolgens namen Tim Beliën (pcfruit) en Jolien Claerbout (Inagro) samen het onderwerp biologische beheersing van bladluizen voor hun rekening. Ze maakten duidelijk hoe bloemenranden, die de juiste nuttigen aantrekken en vestigen, een ‘green deal’ kunnen zijn waar zowel de nuttigen als de teler van profiteren. Ook commercieel beschikbare oplossingen op basis van galmuggen of gaasvliegen blijken doeltreffend.

De laatste presentatie uit dit deel was een duo-presentatie van Simon Craeye (Inagro) en Wendy Van Hemelrijck (pcfruit). Zij bespraken hoe bio-middelen en weermodellen in de toekomst hun rol kunnen spelen bij het telen van residuarme aardbeien.

Deel 2: Teelttechniek, water, rassen en corona  

Het tweede deel omvatte de thema’s die niet voor de fytolicentie in aanmerking kwamen. Teelttechniek, water, rassen en - wat had je gedacht - corona. Maarten Hofkens (PCH) en Nicole Gallace (pcfruit) beten samen de spits af met een presentatie over de meest beloftevolle junidragers en doordragers van dit moment.

Dieter Baets (PCH) vertelde, door middel van een mooi geanimeerd filmpje, hoe we moeten omgaan met drainwater op onze trayvelden. Sinds 1 januari 2021 is immers het first flush-systeem verplicht waarbij je, zoals de naam doet vermoeden, het eerste nutriëntrijke water moet kunnen opvangen. Hij besprak de meest geschikte ontsmettingsmethoden die ervoor moeten zorgen dat je de watercyclus kunt sluiten en zo fors kunt besparen op put- of leidingwater.

Water was ook het thema van de lezing van Pieter Janssens (BDB). Hij lichtte de voor- en nadelen toe van verschillende monitoringsmethoden die ons in staat stellen om de waterstatus in beeld te brengen.

Daarna had Nicole Gallace (pcfruit) het over doordragers en de rol van onder meer koudedosering. Temperatuur tijdens bewaring bepaalt in grote mate het ontwikkelingsgedrag en het oogstverloop, dus een goed begrip van deze relatie is cruciaal om doordragers succesvol in het teeltplan op te nemen. Peter Melis (PCH) presenteerde vervolgens belichtingstabellen die telers kunnen helpen om de juiste lichtsommen te realiseren in hun winterteelten.

Afsluiten deden we met een overzicht door Jeroen Boudewijns van Boerenbond van de impact die corona heeft gehad op het sociale aspect van de aardbeienteelt. Onder het motto ‘Never waste a good crisis’ trekken we onder meer lessen omtrent personeelsbeleid en businessmodellen. 

 

NSA20203.jpg


Herbekijken?

De volledige studiedag werd opgenomen en beschikbaar gesteld via het YouTube-kanaal van het departement Landbouw en Visserij. De antwoorden op alle gestelde vragen (ook de vragen die niet live aan bod kwamen) zijn gebundeld in dit verslag.

Met vragen kan je nog steeds terecht bij de onderzoekers in kwestie.

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien