Zit je met de vraag of er voor jouw bedrijf toekomst zit in een (gedeeltelijke) omschakeling naar biologische productie en heb je nood aan meer informatie? Of ben je recent met de omschakeling gestart en is extra kennis welkom? Neem dan deel aan deze cursus waarbij we tijdens 4 sessies dieper ingaan op de thematiek.  

 
Webinar 2: Kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten
Programma:

We laten ons bijstaan door onafhankelijk adviseur en teeltbegeleider Stefan Muijtjens, die zowel gangbare als biologische bedrijven begeleidt. Vanuit zijn ervaring zal hij tijdens deze cursus dieper ingaan op de technische en economische aspecten die bij een omschakeling naar bio komen kijken. Tijdens de laatste sessie gaan we in op jouw bedrijfseigen situatie en zoeken we naar oplossingen voor specifieke knelpunten.  Voor de sessie over marktkansen richten we ons specifiek op het Pajottenland en de omsluitende regio’s.
 

19/01: 

  • Introductie door Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten
  • Wat is biologische productie: praktisch en wetgevend kader
  • Wat zijn de vooruitzichten op de afzetmarkt voor bioproducten

27/01: 

  • Marktkansen voor akkerbouw en grove groenten in de regio
  • Afnemers aan het woord die in de regio sourcen

02/02: 

  • Teelttechniek, met o.a. thema’s zoals onkruidbeheersing, ziekten en plagen, teeltrotatie, bemesting en arbeidsbehoefte
  • Economie: teeltsaldo’s, bedrijfsrendabiliteit en investeringen

23/02: 

  • Bedrijfseigen maken van de thematiek a.d.h.v. een individuele opdracht
  • Knelpunten bespreken en oplossingen aanreiken

Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en Algemeen Boerensyndicaat met de financiële steun van de Vlaamse Overheid. 

Logobanner_Kennismaking_Biologische_landbouw_2021.JPG


 


 


 

 
Praktisch:
Datum:
woensdag 27 januari 2021
Begintijd:
20u00
Eindtijd:
21u30
Locatie:
Online webinar
Kostprijs:
Gratis deelname. Landbouwers krijgen voorrang.
Inschrijven:
 Voor sessie 1 en 2 kan je apart inschrijven. We vragen wel om sessie 3 en 4 allebei bij te wonen. Inschrijven is verplicht en doe je voor 15 januari! Dit kan via: www.innovatiesteunpunt.be/nl/kalender
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht