Biologische landbouw blijft in volle ontwikkeling. De markt evolueert gunstig en er dienen zich heel wat technische innovaties aan. Omschakelen naar biologische landbouw is voor een aantal bedrijven een toekomstgericht alternatief. Toch blijft de omschakeling naar biologische landbouw een grote stap in de bedrijfsvoering. De webinars ‘omschakelen naar biologische melkveehouderij’ en ‘omschakelen naar biologische akkerbouw-groenteteelt’ helpen geïnteresseerde landbouwers alvast op weg. Iedereen kan deelnemen.

Webinars voor telers met interesse in biologische landbouw

De webinar ‘omschakeling naar biologische melkveehouderij’ brengt in een vierdelige reeks inzicht in de afzet, de rantsoensamenstelling, de teelttechniek van ruwvoederteelten en de bedrijfseconomische kengetallen. Afhankelijk van de actuele coronamaatregelen volgen er nadien enkele bedrijfsbezoeken.

De webinar ‘kennismaking met biologische akkerbouw en grove groenten’ brengt eveneens in een vierdelige reeks inzicht in de wetgeving voor bio, in de afzet, teelttechniek (onkruid, bemesting en beheersing van ziekten en plagen), bedrijfsorganisatie en rendabiliteit.

Beide webinars worden georganiseerd door de partners van het project Bio zoekt Boer in samenwerking met verschillende technische experts. Inschrijven doe je via het betreffende agendapunt op de kalender van Innovatiesteunpunt. Afhankelijk van de interesse en de mogelijkheden nadien (corona) organiseren we ook een eventueel vervolg tijdens het teeltseizoen in de provincie West-Vlaanderen.

 

Meer info

Contacteer Lieven Delanote via lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50.