Vanaf 16 januari biedt het MAP de mogelijkheid om een kleine gift van 50 eenheden stikstof per hectare toe te dienen via kunstmest. Dat kan op groentepercelen waarop een gewas aanwezig is. Wat je kan toedienen en wanneer lees je in dit nieuwsbericht.

Winterprei bemesten

Wat?

Om overwinteringsprei bij te bemesten, is het tussen 16 januari en 15 februari toegestaan om maximum 50 eenheden werkzame stikstof per hectare toe te dienen. Er zijn geen voorwaarden op het vlak van staalnames en analyses.

Het gewas moet ten laatste op 31 augustus 2020 geplant of gezaaid zijn en is aanwezig op het ogenblik van de bemesting. De uitzondering is van toepasing voor gewassen die behoren tot de groenten in groep 1, 2 of 3, spruitkool, graszoden, sierteelt en boomkweek of aardbeien.

 

Wanneer?

Vooral voor percelen die je eind februari - begin maart zal oogsten, kan deze bijbemesting nuttig zijn. Oogst je het gewas vroeger, dan zal de bemesting vaak onvoldoende benut worden door de beperkte groei. Bij een latere oogst kan een bijbemesting na 16 februari.

LET OP: Pas deze uitzondering oordeelkundig toe op basis van voldoende groeizame omstandigheden, een zichtbaar tekort en maak gebruik van een snelwerkende stikstofvorm, zoals kalknitraat.

Inagro biedt bemestingsadvies op maat van jouw bedrijf
 
Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Wil je voor het komende seizoen weten wanneer je welk type mest kunt toedienen en aan welke dosis? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag dan ons “Bedrijfsadvies Bemesting” aan! Onze adviseurs helpen je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. 
 
 
BedrijfsadviesBemesting_Banner_750px_180px_V2.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht