Vanaf 2021 is er een nieuwe gebiedsindeling van toepassing. Hierdoor valt meer areaal in gebiedstype 2 en 3. In de gebiedstypes 2 en 3 moet je een verplicht doelareaal vanggewassen inzaaien. Bedrijven die voor het eerst doelareaal vanggewas moeten inzaaien, kijken best even na of er een doelpercentage is gekend of als dit onbepaald is.

Vast of variabel doelareaal vanggewassen? Kijk best even na.

Doelareaal, doelpercentage?  

Het verplicht doelareaal dat moet ingezaaid worden in 2021 wordt berekend op basis van een doelpercentage plus een stijging met 5% voor percelen in gebiedstype 2 en een stijging van 15% voor percelen in gebiedstype 3.

 

Als bedrijf kan je een vast doelpercentage hebben of een variabel.  

Variabel doelpercentage  

Voor bedrijven die in de referentiejaren 2016, 2017 of 2018 geen bouwland in gebruik hadden in de gebiedstypes 2 of 3 (volgens de gebiedstypes van 2019-2020) kan er geen vast referentiepercentage berekend worden. Het doelpercentage is onbepaald.

Als deze bedrijven op een gegeven moment toch percelen in gebiedstype 2 of 3 in gebruik hebben, zal voor dat jaar een variabel doelpercentage berekend worden. Dit wordt berekend op basis van het referentiepercentage van de afstroomzone(s) waarin deze percelen gelegen zijn.  

Aandachtspunt hierbij is wel dat dit variabele doelpercentage pas kan berekend worden nadat de verzamelaanvraag voor 2021 is ingediend. Het is dus raadzaam om tijdig de verzamelaanvraag in te dienen en vervolgens op het mestbankloket het doelpercentage te raadplegen. Nadien kunnen nog steeds wijzigingen aan de verzamelaanvraag aangebracht worden voor 31 mei. 

 

Vast doelpercentage  

Voor bedrijven die in de referentiejaren 2016, 2017 of 2018 wel bouwland in gebruik hadden in de gebiedstypes 2 of 3 (volgens de gebiedstypes van 2019 - 2020), wordt er wel een vast referentiepercentage berekend. 

De gewijzigde kaart met gebiedstypes heeft geen invloed op het vaste doelpercentage. Wel moet je in 2021 voor de percelen in gebiedstype 2 het doelpercentage vermeerderen met 5% en voor gebiedstype 3 met 15%. 

 

Hoe doelareaal invullen?  

Het doelareaal moet ingezaaid worden op percelen gelegen in gebiedstype 2 en 3. De berekening voor een bedrijf met een doelpercentage van 35% gaat als volgt:

10 ha in gebiedstype 0:

Geen verplichtingen rond vanggewassen

5 ha in gebiedstype 1:

Enkel op percelen geoogst voor 1 september moet een vanggewas voor 15 september worden ingezaaid. Dit telt NIET mee binnen het doelareaal omdat het doelareaal moet ingeaaid worden op percelen in gebiedstype 2 of 3. Wordt er pas na 1 september geoogst, dan zijn er geen verplichtingen rond vanggewassen.

9 ha in gebiedstype 2:

Dit zorgt voor 35 + 5% van 9 ha = 3,6 ha doelareaal

10 ha in gebiedstype 3:

Dit zorgt voor 35 + 15% van 10 ha = 5 ha doelareaal

In totaal moet dus 8,6 ha doelareaal vanggewas worden ingezaaid in gebiedstype 2 of 3. Dit kan volledig gerealiseerd worden in gebiedstype 2 of 3 of deels in gebiedstype 2 en deels in gebiedstype 3.
 

Meer info op de website van VLM.