Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen met OVAM een oplossing uitgewerkt voor de verwerking van het substraat van een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Dit werd tot nu toe gezien als gevaarlijke afvalstof en moest door een erkend ophaler verwerkt worden. De oplossing ligt in een grondstofverklaring waardoor het substraat onder strikte voorwaarden mag uitgereden worden over het veld.

Oplossing voor verwerking substraat biofilter en Phytobac ®/ fytobak

Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er op een landbouwbedrijf reinigingswater vrijkomen dat resten van gewasbeschermingsmiddelen bevat. Dit reinigingswater kan afkomstig zijn van het spoelen of uitwendig reinigen van het spuittoestel of door het reinigen van de stalplaats van het spuittoestel en de plaats waar de spuitoplossing wordt klaargemaakt. Dit reinigingswater dat resten van gewasbeschermingsmiddelen bevat moet op een reglementaire wijze opgevangen en verwerkt worden.

 

201217_JV_VeiligeVulSpoelplaats_min.jpg

Substraat van bioremediatiesystemen
Eén van de mogelijkheden om reinigingswater te verwerken is door dit te zuiveren met een bioremediatiesysteem zoals een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Op deze systemen wordt het reinigingswater op een substraat van compost, stro en aarde verneveld. Het water verdampt en de resten worden afgebroken door het microbieel leven dat zich op het substraat ontwikkelt. Dit substraat raakt niet verzadigd en kan dus blijven gebruikt worden. Maar het gebeurt soms dat een landbouwer beslist om een ander of groter type zuivering te bouwen. Of hij wil het substraat toch eens vernieuwen omdat de biologische afbraak is stilgevallen doordat de verhouding van de verschillende substraatcomponenten niet meer optimaal is. Wanneer een landbouwer dit substraat wou verwijderen, was de regel dat hij dit liet ophalen en verwerken door een gespecialiseerde firma aangezien dit als gevaarlijke afvalstof werd beschouwd.

 

201217_JV_Biofilter inagro 4.jpg

 

Substraat uitrijden over het veld
Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij toonden via onderzoek aan dat het substraat geen gevaarlijke stoffen bevat als het zou worden afgevoerd. Daarom vroegen zij, in naam van Boerenbond, een zogenaamde grondstofverklaring aan voor het substraat van bioremediatiesystemen. Met deze grondstofverklaring wordt het substraat aanzien als bodemverbeterend middel en kan het op de eigen percelen uitgereden worden. Landbouwers moeten wel individueel een afschrift van deze grondstofverklaring aanvragen via de link onderaan dit bericht. Alle landbouwers, dus ook niet-Boerenbondleden, kunnen hier gebruik van maken.  

 

Voorwaarden
Met een afschrift van de grondstofverklaring kan je als landbouwer het substraat dus uitrijden aan maximum 10 kubieke meter per ha waarbij het ondergewerkt moet worden in de toplaag. Een belangrijke voorwaarde voor het uitrijden is dat het substraat eerst 5 maanden moet rusten. Dit betekent dat er in die periode geen nieuwe vloeistofresten met gewasbeschermingsmiddelen op het substraat mogen gebracht worden. Een winterperiode is hiervoor dus ideaal. Zorg er dus voor dat je kan aantonen dat je aan de voorwaarden hebt voldaan én dat je een afschrift van de grondstofverklaring hebt aangevraagd.