Het project Grassification zet in op het maaien en valoriseren van bermmaaisel. Binnen het project wordt ook gekeken naar vezelvalorisatie. Grassification heeft jouw hulp nodig bij het realiseren van economisch haalbare waardeketens voor grasmaaisel. Met een enquête willen we de aanbod- en vraagbehoefte van bermgras beter in kaart brengen.

Vragenlijst over de kwaliteitseisen voor grasvezels

Vinden vraag en aanbod een match?

Eén van de aspecten die van groot belang is om tot een economisch haalbare waardeketen voor grasmaaisel te komen, is de match tussen vraag en aanbod. Wat is de kwaliteit van het maaisel dat kan worden geleverd door de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het maaien en transporteren van gras? En wat is de kwaliteit van gemaaid gras dat gebruikt kan worden door bedrijven die grasmaaisel kunnen verwerken tot een product.

 

Met jouw hulp komen we het te weten!

Om een beter beeld te krijgen van deze match maakt het Interreg 2-zeeën project Grassification een overzicht van de aanbod- en vraagbehoeften van bermgras. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Als je werkt bij een organisatie die gras maait, inzamelt en transporteert of als je werkt bij een organisatie die gemaaid gras kan verwerken tot een product, vul dan onze vragenlijst in via de onderstaande links. Als je jouw uw e-mailadres achterlaat, delen we de uitkomst van de resultaten met jou!

 

  • De enquêtevragen zijn in het Engels, maar beantwoord ze gerust in het Engels, Nederlands of Frans.
  • Voor vragen kan je contact opnemen met Jappe de Best (Avans, jh.debest@avans.nl) of Dries Vansteenkiste (HoGent, dries.vansteenkiste@hogent.be)
  • Als je werkt bij een organisatie die gras maait, inzamelt en transporteert, gebruik dan DEZE LINK
  • Als je werkt bij een organisatie die gemaaid gras kan verwerken tot een product, gebruik dan DEZE LINK

 

 

Het project Grassification is gefinancierd binnen het Interreg-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info op www.interreg-fwvl.eu.

20201612_Grassification.png