Deze week werd een gloednieuwe container voor gesloten meerlagenteelt op Inagro  geleverd. De omgebouwde scheepvaartcontainer laat toe om in uiterst gecontroleerde klimaatomstandigheden bladgroenten en kruiden te telen met optimale benutting van energie- en ruimtegebruik. Onderzoek moet de meest optimale instellingen bepalen naargelang het type gewas, en streven naar 'zero-fyto' teelt.      

 
Gewascontainer op Inagro vormt start onderzoek in gesloten meerlagenteelt

Wereldwijd stijgt de interesse in de mogelijkheden van gewasproductie via meerlagenteelt. Tot op heden is de sterkste groei op te merken in Azië en Noord-Amerika. In Vlaanderen staat de kennis omtrent deze teelttechniek nog in zijn kinderschoenen. Daarom wil Inagro actief de mogelijkheden van meerlagenteelt voor de tuinbouwsector in Vlaanderen onderzoeken.  

Voordelen meerlagenteelt  

Competitie voor ruimtegebruik, steeds strenger wordende residunormen en focus op lokale voedselvoorziening dwingt ons tot innovatieve oplossingen voor gewasproductie. Meerlagenteelt zorgt voor sterke beperking van het nodige grondoppervlak. Verschillende teelten worden boven elkaar geplaatst, zodat per m² grondoppervlak een veelvoud aan m² teeltoppervlak ontstaat. Gebeurt deze meerlagenteelt in een goed geïsoleerde, daglichtloze ruimte, dan spreken we van gesloten meerlagenteelt. Dit biedt enkele bijkomende voordelen:  

  • Gewassen worden geteeld onder een optimaal klimaat waardoor de invloed van ongunstige weerscondities verdwijnt.
  • Er kan het hele jaar door geproduceerd worden en teeltcycli worden zeer voorspelbaar. Dit is een sterke bonus voor de bevoorradingszekerheid van afnemers.
  • Ziekte- en plaagdruk worden zeer sterk verminderd, zodat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden herleid tot een minimum.

Gewascontainer Inagro  

Voor onderzoek op gesloten meerlagenteelt kozen we voor een gewascontainer. De gewascontainer werd gebouwd door het Vlaamse bedrijf Urban Crop Solutions en ingericht in samenspraak met Inagro-medewerkers. De container is uniek, want hij is licht- en luchtdicht en laat een zeer precieze sturing en monitoring toe van alle energie-, water- en CO2 stromen. De container heeft een netto teeltoppervlakte van 22.5 m² en irrigeert gewassen volautomatisch volgens het eb en vloed principe. De aanwezige LED-belichting is dynamisch, met een ruime keuze aan beschikbare lichtspectra en -intensiteiten.  

Focus onderzoek  

Het onderzoek binnen Inagro zal zich vooral focussen op het optimaliseren van de teeltcondities voor bladgroenten en kruiden met een hoge toegevoegde waarde. Deze hoge toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld verkregen worden door gewassen te telen met een hoog gehalte aan gezondheidsbevorderende inhoudsstoffen, zoals anti-oxidanten. Telen onder LED-belichting vraagt bijzondere aandacht naar rassenkeuze en lichtrecepten. Zowel het lichtspectrum als de lichtintensiteit hebben een grote impact op de groei van een gewas. Het onderzoek zal ook grote aandacht besteden aan de economische haalbaarheid van gesloten meerlagenteelt, en aan de evaluatie van duurzaamheid. Het is nog de vraag of de besparing aan verwarmingsenergie door een goede isolatie opweegt tegen het hoger elektriciteitsverbruik door de behoefte aan kunstlicht. Daarnaast kunnen ook waterbesparing en pesticidenvrije teelt belangrijke aspecten van duurzaamheid zijn. In de toekomst is ook de bedoeling gebruik te maken van reststromen. Inzet van paddenstoelenteelt voor CO2 -productie kan hiervan een voorbeeld zijn. 

 

 
Deze container werd mede mogelijk gemaakt door de financiele ondersteuning van VLIF.      

Onderzoek op open meerlagenteelt, in serre, zal gebeuren in de gevelserre van Agrotopia. De dakserre zal hiernaast ook een ruimte voor gesloten meerlagenteelt  bevatten.  

   

   

   
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | Smartfarming