Tussen 1 oktober en 15 november legden de staalnemers van Inagro heel wat kilometers te velde af. Ondertussen hebben ook onze labomedewerkers deze toevloed aan stalen kunnen analyseren. Het gemiddelde nitraatresidu van alle stalen bedraagt in 2020 98 kg nitraat-N/ha. Dit is een daling met 12 kg/ha ten opzichte van 2019.
Nitraatresiducampagne 2020
"De gemiddelde cijfers", is iets wat we in 2020 maar al te vaak hebben gehoord als het over corona ging. Omdat "een gemiddelde" nogal weinig zegt, gaan we in dit nieuwsbericht wat dieper in op het nitraatresidu van de meest voorkomende teelten.
 
Algemeen zien we dus een daling met 10%. Deze daling wordt vrij gelijklopend over de teelten bekomen. Aardappelen en groenten halen het gemiddelde omhoog. De percelen gras, graan en bieten halen dit gemiddelde omlaag.

Bij de aardappelen is wel een verschil merkbaar tussen een vroege of late oogst. Van de vroeg geoogste aardappelen haalt 43% een nitraatresidu lager dan 90 kg nitraat-N/ha. Bij de late variant is dit maar 26%. Ten opzichte van 2019 daalde het nitraatresidu in aardappel met 14%.

In maïs zit het residu zoals vaak dicht bij het algemeen gemiddelde. Met een gemiddeld nitraatresidu van 104 kg/ha en een daling van 9% is dit in 2020 niet anders. De helft van de percelen heeft een residu lager dan 90 kg/ha, 75% van de maïspercelen blijft onder de 140 kg/ha.

Bieten, gras en graan doen het zoals steeds goed. Bij 90% van de  bietenpercelen , 75% van het grasland en 65% van het graan bleef het nitraatresidu lager dan 90 kg /ha.
 
In de groenten doet bloemkool het opnieuw goed, met 45% van de percelen lager dan 70 kg en 53% van de percelen lager dan 90 kg restnitraat/ha zien we hier bevestiging en een blijvende verbetering. Voor prei zien we ook een lichte verbetering, maar blijft het moeilijk om een goede teelt en een goed nitraatresidu met elkaar te combineren.

2020 N-residu.png
2019 N-residu.png

Evolutie 2016 - 2020.png