In het project “Optimaal Spenen” werden 10 West-Vlaamse bedrijven begeleid in het verbeteren van hun speenmanagement. Omdat het project alle varkenshouders de kans wil geven om hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een gezonder bedrijf, verzamelden we de info uit het project in 3 korte filmpjes. In deze blog vind je de link naar het tweede filmpje “Afdrukplaatjes, een must bij optimaal spenen”.  

Afdrukplaatjes, een must bij het optimaal spenen van biggen. Het hoe en waarom in deze video!

De speenperiode is een kritische periode met enorme impact op de gezondheidstoestand van de biggen op een varkensbedrijf. Om de West-Vlaamse varkenshouders te ondersteunen in het optimaliseren van hun speenproces financierde de provincie West-Vlaanderen het project “Optimaal Spenen” dat werd uitgevoerd door DGZ en Inagro. Naast de begeleiding van 10 West-Vlaamse individuele varkenshouders, had het project ook als doel om alle varkenshouders de kans te geven om met de info uit dit project aan de slag te kunnen, hun speenmanagement te analyseren, bij te sturen en zo te evolueren naar een gezonder bedrijf. Hiervoor bundelden DGZ en Inagro de info uit het project in 3 korte video’s. 


Video 2: Afdrukplaatjes: een must bij optimaal spenen

Door aandacht te besteden aan het reinigings- en ontsmettingsproces van de biggenafdeling kan je de ziektedruk op je bedrijf verminderen. Het effect van dit hele proces kan je controleren met behulp van hygiënogrammen of afdrukplaatjes. Hoe dit in zijn werk gaat, kan je zien in het filmpje.

> Bekijk het filmpje

plaatjes.PNGBekijk ook het eerste filmpje: “Checklist helpt bij optimalisatie van je speenmanagement”Het project ‘Optimaal Spenen’ wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en uitgevoerd door DGZ met de hulp van Inagro


logo provincie.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij