Op 17 november organiseerden we een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij. Een kleine groep melkveehouders wisselde ideeën uit rond een aantal vraagstukken. De workshop bestond uit twee delen: hoe ga je om met personeelsmanagement en hoe bereik je potentiële werknemers?

Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel

Deel 1: Ik heb teveel werk op mijn bedrijf en wil een werknemer aanwerven, hoe pak ik dit aan?

De deelnemers keken naar een getuigenis van een melkveehouder als inleiding op het thema. De meeste zien personeelsmanagement op dezelfde manier als in dit filmpje.

Enkele voorbeelden van goede praktijken waarvan de deelnemers overtuigd zijn dat dit de relatie met de werknemer(s) bevordert:

  • Werken met een vast uurschema.
  • Rekening houden met de competenties van de werknemer(s) bij het toekennen van taken.
  • De werknemer(s) betrekken bij technische beslissingen.

De deelnemende melkveehouders gaven toe dat ze zich nog niet klaar voelen om personeel te managen. Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie.

De uitgesproken noden en wensen tijdens deze workshop zijn zeer waardevol. De projectpartners van CowForme gaan hiermee aan de slag. Binnenkort organiseren we opleidingen op maat voor zowel melkveehouders als werkzoekenden.


Deel 2: Hoe kan je de job als werknemer op een melkveebedrijf aantrekkelijker maken?

Het tweede deel van de workshop werd ingeleid met deze voorbeeldvideo die de job als werknemer op een melkveebedrijf promoot.

Volgens de deelnemende melkveehouders was de voorstelling iets te rooskleurig. Het idee van de video is wel goed, maar dan moet je een realistisch beeld geven van werken op een landbouwbedrijf: elke dag van de week is er werk en de weersomstandigheden hebben een grote impact op de uit te voeren taken.

Hoe kunnen we werken op een melkveebedrijf promoten? Het antwoord is veelzijdig volgens de deelnemers. Via mond-tot-mondreclame, video’s op sociale media, scholen, media-aandacht, opendeurdagen op landbouwbedrijven… Er zijn verschillende communicatie-acties nodig om potentiële werknemers te bereiken.

 

Videoverslag_workshop17112020.PNG
 
Logobanner_CowForme.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij