In het licht van de optredende klimaatsveranderingen zal de land- en tuinbouwsector zich wellicht moeten voorbereiden op een toenemende intensiteit en frequentie van weersextremen. Binnen een PDPO project wensen we de bodems veerkrachtiger te maken door landbouwers inzicht te laten krijgen in de actuele toestand en de evolutie van hun percelen. Daarbij reiken we hen enkele sleutelindicatoren aan om aan de slag te gaan voor een betere bodemkwaliteit via lerende netwerken, individuele begeleiding of demonstratie. Samenwerking tussen Inagro en Vives maakt dat er zeer didactisch kan gewerkt worden, waarbij zowel de huidige landbouwers als toekomstige bereikt worden.

Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor klimaatverandering

Bodem en analyses: onlosmakelijk verbonden
Inzicht verwerven in de bodemkwaliteit op basis van vroegere bodemanalyses en weten hoe je boert t.o.v. collega landbouwers, kan een eerste stap vormen om je bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Maar een chemische bouwvooranalyse alleen zegt niet genoeg over je bodemkwaliteit. Ook de fysische conditie van de bodem is uitermate belangrijk. Een goede waterhuishouding en structuur zijn twee voorname bouwstenen. Tijdens natte periodes dient het water vlot zijn weg te kunnen vinden, maar evenzeer dient in droge periodes de waterbeschikbaarheid maximaal te zijn. Een stabiele koolstofopbouw en kennis over mogelijke bodemverdichting zijn twee belangrijke maatstaven om je bodemkwaliteit te evalueren. Een eenvoudige visuele beoordelingstool zorgt ervoor dat je in staat bent om zelf op een objectieve manier de bodemkwaliteit te gaan scoren op jouw veld.

Kennis delen
Door kennis te delen met collega landbouwers, geraak je net die stap vooruit door te zien hoe een ander het in de praktijk aanpakt. Om dit te realiseren, gaat Inagro een netwerk opzetten en demonstraties inrichten. Heb je zin om ook je steentje bij te dragen en vooral ook om aan je bodemkwaliteit te werken, neem vrijblijvend contact op om als boer met gezond bodemverstand in de sector vooruit te geraken. Want ook tijdens jaren van weersextremen, dienen onze Vlaamse bodems uitermate te presteren om optimale opbrengsten te produceren.

Het project staat open voor alle land- en tuinbouwers in West-Vlaanderen. Wie een thema wil aanbrengen voor een netwerkgroep in een bepaalde regio of een experiment wil laten uitvoeren op het eigen bedrijf kan zich vrijblijvend registreren.

> Ik neem graag deel!

 

2020PDPOlogo_vo_elfpo_0.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting